Teknisk Analys

Här presenteras aktieanalyser inom området för teknisk analys. Dessa aktieanalyser bygger på och är gjorda enligt grunderna för teknisk aktieanalys.
Här kan ni utföra teknisk analys av OMX All Share genom att använda er av Yahoos interaktiva och webbaserade verktyg för teknisk analys. Det är rekommenderat att först göra en teknisk analys för ett Index innan man gör teknisk analys av enskilda aktier eftersom det oftast finns ett samband mellan indexutvecklingen och kursutvecklingen för enskilda aktier.

Här kan ni utföra teknisk analys av ABB genom att använda er av Yahoos interaktiva och webbaserade verktyg för teknisk analys. Teknisk analys innebär att identifiera trender och att identifiera formationer eller indikationer på omslag i trender. Här förklaras de indikatorer eller metoder som används för att göra en teknisk analys av ABB.

Källa: Teknisk analys från www.axier.se

 

MTG, B-aktien, Large Cap

tidigare: Uppåt sett framstår 440-445 alltjämt som ett troligt mål. Aktien har varit ett par procent ifrån den nivån men ännu inte infriat det. Så länge som grafens utseende är som det är i detta nu tror vi att detta mål nås.

MTG tog sig upp till den nivån som vi trodde utgjorde ett naturligt mål för aktien och väl där började aktien någon form av konsolidering eller andhämtningspaus. Inom ramen för denna rörelse har vi alldeles nyligen fått se avstämning av den inte helt oävna stödnivån (se tidigare analyser) i form av 410-415. Stödet höll och därmed är förutsättningarna inför dagens rapport intressanta.