Börs & Marknad

Här presenteras finansartiklar som berör områdena börs och marknad. Dessa artiklar handlar om olika finansiella marknader och finansiella instrument.
Det finns ett antal verktyg som kan användas för att man skall bli en framgångsrik investerare på börsen och i den här artikeln kommer vi att ta upp två verktyg som kan förbättra chanserna till ett framgångsrikt sparande.

Under december år 2009 steg OMXS30-Prisindex med 1,66 % till 951,72 och affärsvärldens generalindex steg med 1,9 % till 288,8 jämfört med november månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen ökade med 0,43 % jämfört med november år 2009. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 14,62 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 3,37 % i december 2009. Börsens värdering ökade under december år 2009 när det gäller vinstförväntningarna, direktavkastningen och P/E-talet.

Under november år 2009 sjönk OMXS30-Prisindex med 0,9 % till 936,19 och affärsvärldens generalindex sjönk med 0,01 % till 283,42 jämfört med oktober månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen ökade med 3,67 % jämfört med oktober år 2009. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 14,44 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 3,41 % i oktober 2009. Börsens värdering minskade under november år 2009 när det gäller vinstförväntningarna, direktavkastningen och P/E-talet.

Under oktober år 2009 steg OMXS30-Prisindex med 5,34 % till 944,67 och affärsvärldens generalindex steg med 4,76 % till 283,46 jämfört med september månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen ökade med 10,26 % jämfört med september år 2009. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 15,11 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 3,29 % i oktober 2009. Börsens värdering minskade under oktober år 2009 när det gäller vinstförväntningarna, direktavkastningen och P/E-talet.

Under september år 2009 sjönk OMXS30-Prisindex med 0,89 % till 896,76 och affärsvärldens generalindex steg med 0,61 % till 270,59 jämfört med augusti månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen ökade med 0,71 % jämfört med augusti år 2009. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 15,81 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 3,17 % i september 2009. Börsens värdering minskade under september år 2009 när det gäller vinstförväntningarna, direktavkastningen och P/E-talet.

Under augusti år 2009 steg OMXS30-Prisindex med 2,58 % till 904,84 och affärsvärldens generalindex steg med 3,36 % till 268,96 jämfört med juli månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade med 0,03 % jämfört med juli år 2009. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 15,98 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 3,18 % i augusti 2009. Börsens värdering ökade under juli 2009 när det gäller vinstförväntningarna, direktavkastningen och P/E-talet.

Under juli år 2009 steg OMXS30-Prisindex med 10,84 % till 882,05 och affärsvärldens generalindex steg med 10,29 % till 260,22 jämfört med juni månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen ökade med 3,39 % jämfört med juni år 2009. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 15,57 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 3,33 % i juli 2009. Börsens värdering ökade under juli 2009 när det gäller vinstförväntningarna, direktavkastningen och P/E-talet.

Under juni år 2009 steg OMXS30-Prisindex med 2,49 % till 795,8 och affärsvärldens generalindex steg med 1,00 % till 235,95 jämfört med maj månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade med 1,47 % jämfört med maj år 2009. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 14,51 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 3,6 % i juni 2009. Börsens värdering ökade under juni 2009 när det gäller vinstförväntningarna, direktavkastningen och P/E-talet.

Om finansiella marknader är effektiva ska priserna på finansiella tillgångar spegla all tillgänglig information som är relevant för värdet på respektive tillgång, vilket innefattar både negativ och positiv information. För att detta ska fungera behöver informationsflödet vara fritt och deltagarna på marknaderna ska ha möjlighet att ta positioner som reflekterar deras syn på det framtida värdet på tillgången.