Det finns ett antal verktyg som kan användas för att man skall bli en framgångsrik investerare på börsen och i den här artikeln kommer vi att ta upp två verktyg som kan förbättra chanserna till ett framgångsrikt sparande.

Det är nog många med mig som har insett att varken fundamental eller teknisk analys hjälper till för att uppnå en bättre riskjusterad avkastning än index då yttre omständigheter påverkar börsen på ett slumpmässigt sätt samtidigt som en icke diversifierad portfölj normalt innebär en högre risk jämfört med ett index.

En investering i ett index kan ge bättre eller sämre avkastning jämfört med en investering i räntebärande värdepapper beroende på när investeringen görs och hur länge investeringen hålls. En investering i OMXS30 prisindex den 1 mars år 2000 fram till den 30 juli år 2010 hade inneburit en avkastning om -28 % (10,804 år) eller -3 % per år samtidigt som det hade varit möjligt att investera i en 10-årig statsobligation som gav 5,81 % per år eller cirka 76 % under 10 år.

För att uppnå en bättre riskjusterad avkastning jämfört med ett brett index och en bättre avkastning jämfört med en riskfri räntebärande placering krävs det normalt en väl utarbetad och testad tradingstrategi. En tradingstrategi är en uppsättning av regler som används för att ta långa och korta positioner i finansiella instrument samt för att avsluta dessa positioner. En tradingstrategi kan testas och utvärderas i exempelvis Excel och här är en länk till en gratis mall för att testa och utvärdera en tradingstrategi.

En tradingstrategi kan inkludera regler för hur mycket av det totala kapitalet som skall investeras i varje enskild placering och Kelly kriteriet är en metod för att beräkna den optimala satsningen för att maximera den långsiktiga avkastningen. Ni kan använda följande mall för att beräkna Kelly kriteriet för en satsning vid investeringar eller spel.

Excel utgör för övrigt ett utmärkt verktyg för en investerare att göra beräkningar när det gäller investeringar i olika finansiella instrument och här är en länk till en gratis mall för att importera börskurser och göra teknisk analys i Excel.

Lycka till och kom ihåg att det oftast går sämre än man hoppas att det skall gå.