Börs & Marknad

Här presenteras finansartiklar som berör områdena börs och marknad. Dessa artiklar handlar om olika finansiella marknader och finansiella instrument.
De som har rörlig ränta (3 mån) på sitt bolån funderar ofta och många gånger på när det är läge att binda räntan på sitt bolån genom att teckna ett bolåneavtal med en längre bindningstid än 3 mån. Det är ett svårt val att välja mellan rörlig (3 mån) och fast ränta och vi försöker därmed i denna artikel att ge dig ett bättre beslutsunderlag genom en historisk tillbakablick på ränteutvecklingen.

År 2008 har varit ett riktigt dåligt börsår med ett ras om totalt cirka 42 % för Affärsvärldens Generalindex. Vissa aktier har haft stigande aktiekurser och andra aktier har haft kraftigt fallande aktiekurser med aktiekursras på upp till nästan 100 %. Vi på Finanstidningen.biz vill önska er alla ett riktigt Gott Nytt Börsår 2009.

Under november år 2008 steg OMXS30-Prisindex med 0,44 % till 641,74 och affärsvärldens generalindex sjönk med 1,87 % till 191,05 jämfört med oktober månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade med 4,98 % jämfört med oktober år 2008. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 8,71 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 5,71% i november 2008. Börsens värdering ökade något under november 2008 när det gäller vinstförväntningarna, P/E-talet och direktavkastningen.

Mycket händer på de finansiella marknaderna idag. Förutom den kris vi står mitt i sker stora funktionella förändringar på värdepappersmarknaden. Dessa förändringar kan förbättra marknadens funktionssätt, vilket är särskilt viktigt i tider av finansiell turbulens. Men förändringarna ställer också större krav på samarbete över landsgränserna.

Under oktober år 2008 sjönk OMXS30-Prisindex med 16,86% till 638,91 och affärsvärldens generalindex sjönk med 17,94% till 194,69 jämfört med september månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade med 9,25% jämfört med september år 2008. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 7,87 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 5,79% i oktober 2008. Börsens värdering påverkades märkbart av börsfallet och värderingen är nu den lägsta som observerats under undersökningsperioden.

Nu är börsen snart nere på samma nivåer som gällde vid bottennoteringen efter den stora IT-bubblan i början av 2000-talet. Om börsen faller med ytterligare 24,56 % från noteringen under den svarta fredagen den 24 oktober 2008 kommer börsen komma ned i samma notering i 2008 års priser som gällde i bottennoteringen efter IT-bubblan.

Under september år 2008 sjönk OMXS30-Prisindex med 11,76% till 768,49 och affärsvärldens generalindex sjönk med 12,35% till 237,25 jämfört med augusti månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade med 0,42% jämfört med augusti år 2008. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 9,43 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 5,19% i september 2008. Börsens värdering påverkades märkbart av börsfallet och värderingen är nu den lägsta som observerats under undersökningsperioden.

Banken går i konkurs om kunderna lämnar banken. Rädslan som infinner sig i en finansiell kris är stark och ökar på konsekvenserna av en finansiell kris. Om de som sparar pengar i banken blir rädda att förlora pengar och tar ut sina pengar från banken så skapar det en likviditetskris eftersom banken har utestående lån till andra personer och företag.

Under augusti år 2008 steg OMXS30-Prisindex med 0,39% till 870,86 och affärsvärldens generalindex gick upp med 1,06% till 270,66 jämfört med juli månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen ökade med 0,39% jämfört med juli år 2008. Börsens värdering förändrades inte under augusti jämfört med juli och har fortsatt en historiskt låg värdering. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 10,73 i augusti och var lägre än det räntemotiverade P/E-talet med riskpremie om 4% som uppgick till 12,39.