Börs & Marknad

Här presenteras finansartiklar som berör områdena börs och marknad. Dessa artiklar handlar om olika finansiella marknader och finansiella instrument.
Under april år 2009 steg OMXS30-Prisindex med 16,97 % till 763,89 och affärsvärldens generalindex steg med 18,82 % till 229,10 jämfört med mars månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade med 5,16 % jämfört med mars år 2009. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 13,64 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 3,85 % i april 2009. Börsens värdering ökade kraftigt under april 2009 när det gäller vinstförväntningarna, direktavkastningen och P/E-talet.

Under mars år 2009 steg OMXS30-Prisindex med 1,98 % till 653,05 och affärsvärldens generalindex steg med 0,94 % till 192,82 jämfört med februari månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade med 7,16 % jämfört med februari år 2009. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 11,06 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 4,54 % i mars 2009. Börsens värdering ökade under mars 2009 när det gäller vinstförväntningarna, direktavkastningen och P/E-talet.

Under februari år 2009 steg OMXS30-Prisindex med 3,73 % till 640,39 och affärsvärldens generalindex steg med 2,56 % till 191,02 jämfört med januari månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen ökade med 3,46 % jämfört med januari år 2009. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 10,40 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 4,94 % i februari 2009. Börsens värdering ökade något under februari 2009 när det gäller vinstförväntningarna, direktavkastningen och P/E-talet.

47 procent av företagsvärdet vid förvärv utgörs av goodwill medan identifierbara immateriella tillgångar, såsom varumärken och patent, endast representerar 23 procent.

Under januari år 2009 sjönk OMXS30-Prisindex med 6,79 % till 617,38 och affärsvärldens generalindex sjönk med 5,58 % till 186,25 jämfört med december månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade med 8,4 % jämfört med december år 2008. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 9,27 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 5,02 % i januari 2009. Börsens värdering ökade något under januari 2009 när det gäller vinstförväntningarna och direktavkastningen men minskade med hänsyn till P/E-talet.

I den här artikeln besvarar vi ett par frågeställningar gällande sannolikheter på Stockholmsbörsen. Beräkningar görs på Affärsvärldens Generalindex (Prisindex) avseende dagsdata från den 28 december år 1979 till och med den 20 januari år 2009, totalt handlar det här om 7272 observationer.

Under december år 2008 steg OMXS30-Prisindex med 3,21 % till 662,33 och affärsvärldens generalindex steg med 3,25 % till 197,25 jämfört med november månads slutnoteringar. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade med 4,81 % jämfört med november år 2008. P/E-talet för OMXS30-Index uppgick till 9,46 och direktavkastningen för OMX30-bolagen var 5,25% i december 2008. Börsens värdering ökade något under december 2008 när det gäller vinstförväntningarna, P/E-talet och direktavkastningen.

Målet med en aktieanalys är att den skall vara så träffsäker som möjligt. En aktieanalys utgör ett beslutsunderlag för en aktieinvestering i nutid med en riktkurs som skall uppnås inom en kortare eller längre tidsperiod i framtiden.

Investerare som vill införa strukturer och processer i unga teknikföretag riskerar att skada verksamheten om de inte involverar de anställda i högre grad. En avsaknad av förståelse för den interna dynamiken kan leda till resursslöseri och konflikter som tar fokus från att utveckla verksamheten, visar Ingela Sölvell i en färsk doktorsavhandling från Handelshögskolan i Stockholm. Avhandlingen bygger på en femårig studie av 80 svenska högteknologiska företag i olika branscher.