Nordeas räntenetto ökade med 7 % och rörelseresultatet ökade med 3 % under det första kvartalet år 2012 jämfört med samma period föregående år.

Första kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2011 (fjärde kvartalet 2011):
- Räntenettot steg 7 procent (i stort sett oförändrat)
- Rörelseresultatet steg 3 procent (+ 1 procent)
- Kärnprimärkapitalrelationen ökade från 10,7 till 11,6 procent, exklusive övergångsregler (upp från 11,2 procent under fjärde kvartalet)
- K/I-talet låg kvar på 50 procent (upp från 49 procent under fjärde kvartalet)
- Kreditförlusterna minskade till 26 punkter från 31 punkter (ned från 33 punkter under fjärde kvartalet)
- Avkastning på eget kapital var 11,7 procent, en minskning från 12,0 procent (ned från 12,3 procent under fjärde kvartalet)

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:
– Nordeas starka affärsutveckling fortsätter. Vi välkomnade 22 000 nya relationskunder till Nordea, våra nya appar mer än fördubblade antalet aktiva mobilbankskunder och vi stärkte vår ställning som den marknadsledande banken för Nordens största företagskunder.

Lönsamheten ligger på en fortsatt hög nivå och avkastningen på eget kapital ligger strax under 12 procent. Det är uppmuntrande att se vår intjäningsförmåga trots låga marknadsräntor, trög tillväxt och det stora förändringsarbete som vi nu genomför för att bygga en affärsmodell för framtidens bank.

Kostnadsutvecklingen är under strikt kontroll och vi har fortsatt att bygga upp en starkare kapitalposition och balansräkning. Under kvartalet steg vår kärnprimärkapitalrelation med 0,4 procentenhet till 11,6 procent.

Publicerad: 2012-04-24

Källa: www.nordea.com; Nordea; Hämtad 24 april 2012