Maj månads aktiehandel präglades av låg aktivitet trots en turbulent börs. Undantagen är aktiviteten i världens mest handlade introduktion någonsin, Facebook, samt svenska bolag med exponering mot råvaror. Av de trettio mest handlade bolagen är tio aktiva i utvinning av olja, guld, diamanter och andra metaller. Det visar statistik från maj månads aktiehandel på nätbanken Nordnet.

- Krisen i Sydeuropa gör svenska sparare passiva. Vi är åter inne i en period där bolagens utveckling påverkar aktiekurserna mindre än Medelhavsländernas förmåga att kunna betala av sina skulder. Istället för mindre omallokeringar hos den långsiktiga spararen ser vi kortsiktig spekulation i mindre råvarubolag som drivs av upphaussade förhoppningar kring framtida fyndigheter säger, Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

- Utöver råvarubolagen lockades spararna av månadens snackis, Facebook. Belackarna fick rätt, bolaget kunde inte försvara värderingen på 700 miljarder och nu gäller det att visa att man kan kapitalisera på sina 900 miljoner medlemmar. Facebooks stärkta kassa har redan börjat driva uppköpsspekulation i bolag som Nokia, Research in Motion och nu senast norska Opera, säger Jan Dinkelspiel.

Mest nettoköpta aktier
1. SEB
2. SSAB
3. Facebook
4. Nordic Mines
5. ABB
6. Petrogrand
7. Skanska
8. Volvo
9. Investor
10. Securitas

Mest nettosålda aktier
1. Meda
2. TeliaSonera
3. Swedish Match
4. AstraZeneca
5. NCC
6. Alliance Oil
7. Lundin Mining
8. Holmen
9. Ericsson
10. Swedbank

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 240 000 svenska konton under maj månad.

Publicerad: 2012-05-31

Källa: www.nordnet.se; Nordnet; Hämtad 31 maj 2012