Hedgefonder har gett betydligt bättre avkastning de senaste decennierna än aktier, obligationer och råvaror. Det framgår av en studie som KPMG och AIMA gjort av närmare 10 000 hedgefonder under perioden 1994-2011.

Hedgefonderna har i genomsnitt gett en årliga riskjusterad avkastning efter avgifter på 9,07 procent. Det är väsentligt mer än andra, tradtitionella tillgångsslag. Avkastningen på aktier var under samma period i genomsnitt 7,18 procent och för råvaror 7,27 procent. Obligationer gav den i genomsnitt lägsta avkastningen, 6,25 procent.

Av undersökningen framgår att den genomsnittliga hedgefonden har gett fem gånger insatt kaptial efter avgifter sedan 1994 och att hedgefonder har en avsevärt lägre volatilitet jämfört med de jämförda placeringsalternativen. Hedgefonderna har även bidragit starkt till att öka likviditeten på de marknader där de är aktiva.

– Resultaten visar att den kritik som ibland framförts mot hedgefonder för att vara riskfyllda är helt felaktig. Även om det finns stora skillnader mellan hedgefonderna i deras strategi och inriktning, är det tydligt att hedgefonderna sammantaget gett bättre avkastning och med lägre risk än till exempel aktier, under de 18 år som studien omfattar”, säger Jan Forsell, chef för Financial Risk Management på KPMG i Sverige.

– Vi ser dessutom att samtliga typer av hedgefondstrategier har mer eller mindre obefintlig korrelation med globala räntor. CTA- och makrohedgefonder har lägre korrelation med globala aktier under lågkonjunktur än under tillväxtfaser. Deras strategier skapar alltså mervärde för kunden när det behövs som mest, säger Kjell Norling, ansvarig för kapitalförvaltning inom KPMG.

Studien The value of the hedgefund industry to investors, markets and the broader economy, har gjorts av KPMG och AIMA (Alternative Invesmenty Management Ass) och baseras på data från 9 648 hedgefonder, både aktiva och inaktiva.

Publicerad: 2012-08-15

Källa: www.kpmg.se; KPMG; Hämtad 20 augusti 2012