Skatteverket föreslår idag i en promemoria att det ska bli lättare att deklarera aktievinster. Medborgarna ska inte själva behöva räkna ut och fylla i uppgifter om kapitalvinster och kapitalförluster i deklarationen.

Förslaget innebär att banker och andra värdepappersinstitut ska lämna kontrolluppgifter om omkostnadsbeloppet vid försäljning av värdepapper. Skatteverket kan då i förväg fylla i kapitalvinster och kapitalförluster i deklarationerna.

— Många gör fel när de ska deklarera försäljning av sina värdepapper. Felen är ofta inte avsiktliga utan beror på att reglerna för beskattningen är komplicerade. Felen görs åt båda håll — ibland får personen betala för mycket skatt, ibland för lite, säger Lars Nilsson, rättslig utredare vid Skatteverket.

Om uppgifterna kan förifyllas så innebär det en stor förenkling för medborgarna.

Skattebortfallet på grund av dessa deklarationsfel uppgår till cirka 700 miljoner kronor netto.

Publicerad: 2012-09-13

Källa: www.skatteverket.se; Skatteverket; Hämtad 13 september 2012