Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det andra kvartalet 1 915 miljarder. Det är en ökning med 55 miljarder jämfört med första kvartalet i år. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är det en ökning med 314 miljarder.

Det totala nettosparandet var under det andra kvartalet positivt, då det köptes för 17,4 miljarder mer än vad det såldes för. Detta kan främst härledas till den finansiella företagssektorn, som redovisade ett nettoinflöde på 13,8 miljarder. Utländska investerare hade ett nettoinflöde på 0,1 miljarder. Svenska icke finansiella företag sålde för 0,7 miljarder mer än vad det köpte för.

Hushållens fondförmögenhet ökade
Under andra kvartalet i år var hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder totalt 381 miljarder kronor. Det är en ökning med 2 miljarder jämfört med föregående kvartal. En bidragande orsak var att hushållens nettosparande i fonder uppgick till 4,4 miljarder under kvartalet.

Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade med 5 respektive 1 miljarder under andra kvartalet. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepension till 427 miljarder och fondförsäkring till 492 miljarder.

Publicerad: 2013-08-19

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 20 augusti 2013