Regeringen offentliggör idag sin avsikt att sälja 284 181 711 aktier ("Aktierna") i Nordea Bank AB ("Nordea"), motsvarande 7,0 procent av de utestående aktierna i bolaget ("Försäljningen"). Avsikten med Försäljningen är att staten ska sälja hela sitt resterande innehav i Nordea.

Försäljningen riktar sig till svenska och internationella institutionella investerare och genomförs genom ett accelererat auktionsförfarande som inleds omedelbart efter att detta pressmeddelande offentliggjorts. Prissättning och tilldelning i Försäljningen förväntas ske den 25 september 2013.

- Statens roll är att reglera bankerna, inte att äga dem. Bankaktier är riskfyllda tillgångar och banker kräver strikta regelverk och omfattande tillsyn. Inriktningen för regeringen är därför att sälja statens resterande innehav i Nordea, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Regeringen har utsett Morgan Stanley som global coordinator och joint bookrunner och BofA Merril Lynch, Carnegie samt Goldman Sachs International som joint bookrunners.

Publicerad: 2013-09-24

Källa: www.regeringen.se; Regeringen; Hämtad 25 september 2013