De viktigaste börserna i världen gick starkt under september och flera passerade tidigare rekordnivåer. Men börsmånaden avslutades svagt i moll.

På kreditmarknaden har de långa räntorna i mogna ekonomier sjunkit något efter en dramatisk uppgång sedan slutet av april, något som fått långa räntefonder att stiga. Hos kunderna på Nordnet Bank spirar optimismen och deras samlade värdepappersinnehav har aldrig tidigare varit så högt som denna månad.

I deras fondaffärer syns ett ökat risktagande eftersom de minskar andelen ränte- och obligationsfonder samtidigt som aktiefonderna dominerar på köpsidan. Trots ökad optimism är fondhandelsvolymen i linje med föregående månad, men över 60 procent högre jämfört med fjolårets septembermånad.

- I tider av framgång tenderar vi människor att få en övertro på oss själva. Kanske är det detta vi ser när spararna nu skruvar upp risken i fondportföljen samtidigt som deras fonddepåer aldrig tidigare varit mer värda. Man bör i detta läge fundera över vilken riskprofil man vill ha i sitt sparande och hålla sig strikt till denna, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank.

- Spararnas positiva marknadssyn kan sammanfattas med tre ord nämligen småbolag, Europa och biotech. Dessa fondkategorier placerar sig alla högt på riskskalan vilket innebär en offensiv satsning från spararnas sida, säger Mårder.

- Att småbolagen attraherar just nu är naturligt eftersom denna kategori historiskt har släpat efter storbolagen i tider av uppgång. Spararna gör nu tolkningen att den andra uppgångsvågen kommer att ledas av bolagen längre ner i börstabellen. Om historien upprepar sig kommer detta visa sig vara klokt, avslutar Mårder.

Mest nettoköpta fonder
DIDNER & GERGE SMÅBOLAG
DIDNET & GERGE AKTIEFOND SVERIGE
SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG
FRANKLIN EU SMALL-MID CAP GROW
SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGE
DANSKE INVEST GLOBAL INDEX
UBS EQUITY FUND BIOTECH
LANNEBO SMÅBOLAG
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY
ALLIANZ RCM EUROPÉ EQUTIY

Mest nettosålda fonder
LANNEBO LIKVIDITET
SKAGEN KRONA
ATLANT STABILITY
DANSKE GLOBAL EMERGING MARKET
CARNEGIE CORPORATE BOND
AKTIE-ANSVAR AKTIEFOND SVERIGE
LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFOND
DANSKE F. GLOBAL EMERGING MARK. SM-CAP
LHV PERSIAN GULF FUND
BLACK ROCK IIF WORLD GOLD FUND

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 230 000 svenska konton under september.

Publicerad: 2013-09-27

Källa: www.nordnet.se; Nordnet; Hämtad 30 september 2013