EYs rapport Corporate Transaction Trends visar att svenska storbolag totalt genomförde 36 företagsaffärer under tredje kvartalet 2013, en ökning med 44 procent jämfört med samma period förra året. Efter ett svagt 2012, pekar nu mycket på att 2013 kan närma sig nivåerna från 2011.

I rapporten Corporate Transaction Trends kartlägger EY varje kvartal förvärv och försäljningar bland Sveriges största företag. Under det tredje kvartalet 2013 slutfördes 36 transaktioner, varav 27 var förvärv och nio avyttringar. Detta är åtta procent färre företagsaffärer jämfört med ett relativt sett starkt andra kvartal. Under helåret 2011 slutfördes 155 företagstransaktioner, medan 2012 blev ett svagare år med 129 affärer.

– Trots färre affärer under tredje kvartalet, tycker jag att det ser ljust ut för helåret 2013. Vi känner av en större optimism hos de svenska storbolagen och flera utannonserade affärer ligger i pipeline. Jag bedömer att det finns goda förutsättningar för att vår tidigare prognos om 150 slutförda transaktioner under 2013 kan nås, kommenterar Pär-Ola Hansson, affärsområdeschef, Transaction Advisory Services.

Den absolut största transaktionen under det tredje kvartalet var Investors försäljning av Gambro. De tre största förvärven genomfördes av ABB, Lundin Mining och AstraZeneca.

Globalt sett stod Norden för den största andelen förvärv, 37 procent, under tredje kvartalet. Även USA förblir en attraktiv marknad för investeringar - 30 procent av kvartalets förvärv genomfördes där.

Publicerad: 2013-10-28

Källa: www.ey.com; EY; Hämtad 31 oktober 2013