Nya regler som introducerats efter finanskrisen, exempelvis AIFMD och FATCA, ändrar enligt en ny studie konkurrensförutsättningarna för hedgefondindustrin till de små fondernas nackdel. För många små fonder utgör kostnaden för regelefterlevnad och myndighetsrapportering mer än 10 procent av de totala kostnaderna.

Undersökningen The Cost of Compliance bygger på svar från 200 hedgefonder i Nordamerika, Asien och Europa, som tillsammans förvaltar tillgångar värda cirka 6000 Mdr. Bakgrunden är att regelverkskraven på hedgefondbranschen har ökat dramatiskt den senaste tiden och att denna utveckling fortfarande pågår. Studien visar att små fonder i genomsnitt lägger 4,5 Mkr om året på regelefterlevnad, exempelvis avancerade IT-system och administration för att klara myndighetsrapportering. Motsvarande regelefterlevnad kostar mellanstora hedgefonder 40 Mkr och stora fonder nära 100 Mkr årligen.

”Även om beloppen är större för de större hedgefonderna lägger de mindre fonderna mer pengar på regelefterlevnad sett som andel av förvaltat kapital och som andel av totala kostnader. Därför innebär de hårdare reglerna en konkurrensnackdel för små fonder. Av de hedgefonder vi klassificerar som små rapporterar mer än en tredjedel att regelefterlevnad utgör mer än 10 procent av deras totala kostnader. Det kommer att bli kostsamt att etablera nya hedgefonder i framtiden som en följd av alla nya regler som måste följas”, säger Sven Höglund, expert på finansiell riskhantering på KPMG.

Studien visar att majoriteten av hedgefonderna bär de ökade kostnaderna för regelefterlevnad själva, snarare än att föra dem vidare till kunderna i form av högre förvaltningsavgifter. En annan aspekt är att de nordamerikanska hedgefonderna spenderar mer på regelefterlevnad än konkurrenterna i Europa och Asien.

”Hedgefonderna har några tuffa år just nu som en följd av vågen av nya regler, men det finns även en insikt om att den som investerar genomtänkt idag får en konkurrensfördel framför dem som letar efter snabbast möjliga lösning för att klara minimikraven”, säger Sven Höglund.

Studien är gjord av KPMG i samarbete med organisationerna Alternative Investment Management Association (AIMA) och Managed Funds Association (MFA).

Publicerad: 2013-11-21

Källa: www.kpmg.com; KPMG; Hämtad 26 november 2013