Världens börser fortsatte uppåt även under november månad. Nya kursrekord registrerades bl.a. i New York och på Stockholmsbörsen. Fortsatt fokus på expansiva centralbankers penningpolitik tillsammans med slutfasen av rapportsäsongen har präglat börsen under november.

Handeln bland Nordnets privatkunder sjönk mot föregående månad men höll sig på samma nivå som november föregående år. Detta tyder på en fortsatt, om än något avtagande, optimism till börsen vilket stärks av att säljsidan är något större än köpsidan. I köptoppen återfinns Scania, H&M, Swedbank och Lundin Mining. Bolag med helt skilda verksamheter och riskprofil. Säljsidan domineras av Volvo, Boliden och Ericsson.

- Scania har gått kräftgång på börsen under 2013 och kritiken mot Volkswagens ägarstyrning har varit i skottgluggen. Positivare Europa-statistik tillsammans med en prestigeorder i Tyskland har fått spararna att börja storköpa, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank.

- Att Volvo B toppar spararnas säljlista kan synas inkonsekvent eftersom branschkollegan Scanias aktie är den mest köpta. Men köpen i Volvo B har varit intensiva särskilt efter rapportbesvikelsen. Efter en viss återhämtning har många sparare tagit hem en snabb vinst på nästan fem procent, säger Mårder.

- Hennes & Mauritz B är den aktie som spararna sålt mest av under 2013 men under november har trenden vänt. Positiva försäljningssiffror lockar tydligen spararna mer än de historiskt höga kursrekorden avskräcker och aktien är en av månadens mest köpta, avslutar Mårder.

Mest nettoköpta aktier
Scania B
Hennes & Mauritz B
Swedbank
Lundin Mining
Etrion
Lucara Diamond
Ratos B
Elekta B
Industrivärlden C
TeliaSonera

Mest nettosålda aktier
Volvo B
Boliden
Ericsson B
Sandvik
Kinnevik
Svenska Handelsbanken A
Nokia
Lundin Petrolium
ABB
Arcam

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 230 000 svenska konton under november.

Publicerad: 2013-11-29

Källa: www.nordnet.se; Nordnet; Hämtad 2 december 2013