Aktier & Fonder

Här presenteras finansnyheter som berör aktier och fonder. Dessa nyheter rör börsnoterade företag och deras aktier samt fondmarknaden och specifika fonder.
Maj månad inleddes med breda uppgångar på världens börser vilket även gällde för de långa räntorna. Stockholmsbörsens totalavkastningsindex noterade den 22 maj alla tiders högstanivå, en toppnivå som har följts av större nervositet på de finansiella marknaderna efter svag statistik från Kina och centralbanksuttalanden.

Inköpschefsindex (PMI-totalt) ökade med 1,2 indexenheter till 52,1 i mars från 50,9 i februari. Det är den andra månaden i rad som tillverkningsindustrin befinner sig i tillväxtzonen och indexnivån är den högsta sedan juni 2011. Det skriver Ekonomiska sekretariatet vid Swedbank.

Spararna i Sverige nettoköpte fonder även under mars månad, men omsättningen var cirka 15 procent lägre än snittet för årets första två månader. Bland de fonder som lockade mest syns en övervikt mot aktiefonder, även om spararnas agerande är mer splittrat nu än de senaste månaderna då köptoppen fullständigt dominerats av aktiefonder. På säljsidan återfinns två stora Ryssland-fonder tillsammans med en blandning av korta räntefonder, hedgefonder och aktiefonder.

Intäkterna i SAS ökade till 9 597 (9 299) MSEK under perioden mellan den 1 november år 2012 och den 31 år 2013 jämfört med samma period föregående räkenskapsår. Resultatet före skatt uppgick till -823 MSEK under räkenskapsårets första kvartal.

Februaribörsen kantades av fortsatt uppgång men med en tilltagande oro under slutet av månadenen till följd av den ovissa valutgången i Italien och oro för det amerikanska budgetstupet. Aktiehandeln bland privatsparare var ca 15 procent högre än under sista kvartalet 2012 men lägre än motsvarande månad året innan.

Svagt stigande kurser har karaktäriserat världens aktiemarknader under februari. Bland fondspararna hos Nordnet Bank har aktivitetsnivån varit hög men andelen försäljningar har varit ovanligt hög. Ett fortsatt skifte syns från ränte- och obligationsfonder till fonder med högre risk. På köpsidan är det främst fonder med inriktning mot svenska aktier som lockar.

I en remiss som lämnats till Lagrådet idag föreslår regeringen att ett investeraravdrag införs. Syftet är att öka drivkrafterna att investera i mindre företag.

Uppgången som inleddes i slutet av november i fjol har fortsatt under januari. Månaden kan summeras till en uppgång om ca sex procent och omsättningen på Stockholmsbörsen var högre än under de sista månaderna 2012. Bland nätbanken Nordnets kunder var det 14 procent fler som gjorde minst en aktieaffär jämfört med det låga fjolårssnittet. Däremot var varje affär något mindre än under 2012.

Året har inletts starkt på världens börser och Stockholmsbörsen kan summera en uppgång om ca fem procent. Handelaktiviteten bland fondspararna var 50 procent högre än snittet för hela 2012 och antalet kunder som genomförde minst en fondaffär under månaden är på den högsta nivån sedan 2011.