Aktier & Fonder

Här presenteras finansnyheter som berör aktier och fonder. Dessa nyheter rör börsnoterade företag och deras aktier samt fondmarknaden och specifika fonder.
Juni månads aktiehandel präglades av låg aktivitet. Efter en brant nedgång i finska Nokia har många sparare valt att ge sig in i det sargade bolaget. På säljsidan ser vi vinsthemtagningar i rapportstarka H&M och svenska banker som har gått bra under månaden. Det visar statistik från juni månads aktiehandel på nätbanken Nordnet.

Under låg aktivitet säljer spararna sina fonder. Istället för att återinvestera kapitalet väljer de att lägga pengarna i sparkonton. På köpsidan dominerar korta räntefonder och på säljsidan finner vi fonder med exponering mot globala aktier och obligationer. Det visar statistik från nätbanken Nordnet avseende fondaffärer under juni månad.

Trots skuldkris i Europa och vikande konjunktur fortsätter börsbolagen att sjösätta aktierelaterade incitamentsprogram. En kartläggning från KPMG visar att 30 procent av börsföretagen har föreslagit nya program vid vårens bolagsstämmor.

Maj månads aktiehandel präglades av låg aktivitet trots en turbulent börs. Undantagen är aktiviteten i världens mest handlade introduktion någonsin, Facebook, samt svenska bolag med exponering mot råvaror. Av de trettio mest handlade bolagen är tio aktiva i utvinning av olja, guld, diamanter och andra metaller. Det visar statistik från maj månads aktiehandel på nätbanken Nordnet.

Aktiviteten hos fondspararna i maj gick ner med 30 procent jämfört med föregående månad och hela 50 procent jämfört med mars. Samtidigt nettosåldes fonder till skillnad från årets föregående månader som uppvisade starka nettoinflöden. Det visar statistik från nätbanken Nordnet avseende fondaffärer under maj månad.

Inför börsnoteringen av Facebook den 18 maj 2012 har Nordnet genomfört en undersökning bland svenska befolkningen om intresset för att köpa Facebook-aktier. Störst intresse finns bland unga och hos personer som använder Facebook – dubbelt så många är positiva till aktien bland Facebook-användarna jämfört med personer som inte finns på Facebook.

Produktionen i Lundin Petroleum uppgick till 34,7 Mboepd under det första kvartalet år 2012, upp med 4 procent från första kvartalet 2011. Resultatet efter skatt uppgick till 47,2 MUSD under det första kvartalet år 2012, ned med 12 procent från första kvartalet 2011.

Nettoomsättningen i Swedish Match för första kvartalet år 2012 ökade med 10 procent till 2 917 MSEK (2 646) jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökade med 23 procent till 972 MSEK (793) och resultatet per aktie (före utspädning) uppgick till 3:27 SEK (2:50) under det första kvartalet år 2012.

Trenden att spararna nettoköper aktier håller i sig. Efter en lång period av flöden ut ur aktier har spararna för andra månaden i rad köpt för mer än de har sålt. Det visar statistik från april månads aktiehandel på nätbanken Nordnet.