Aktier & Fonder

Här presenteras finansnyheter som berör aktier och fonder. Dessa nyheter rör börsnoterade företag och deras aktier samt fondmarknaden och specifika fonder.
Omsättningen i fonder ökar som ett resultat av den starka börsen under inledningen av året. Handeln steg med 15 procent jämfört med januari. På köpsidan dominerar svenska och utländska aktiefonder och på säljsidan dominerar lågavkastande räntefonder. Det visar statistik från nätbanken Nordnet avseende fondaffärer under februari månad.

Antalet aktieägare fortsätter minska. I slutet av förra året var det 15,5 procent av befolkningen som direktägde aktier. År 2010 var andelen 16,5 procent.

Rörelseintäkterna i Nordnet ökade med 0,3 procent till 1 084,2 MSEK (1 080,5 MSEK) under helåret 2011 jämfört med helåret 2010. Periodens resultat efter skatt ökade med 32 procent till 270,1 MSEK (204,6 MSEK) och resultatet per aktie före utspädning ökade med 28 procent till 1,54 SEK (1,21 SEK) under helåret 2011.

Efter månader med flöden ut ur aktier har trenden vänt i januari då köparna dominerar i handeln. Bland de mest köpta aktierna hamnar bolag inom telekom och olja, två branscher som inte har gått lika starkt som index. Säljsidan domineras av Volvo, Sandvik och andra klassiska storbolag. Det visar statistik för januari månads aktiehandel hos nätbanken Nordnet.

Av de 10 mest sålda fonderna i januari tillhör sju stycken kategorin räntefonder. Bland de mest köpta väljer spararna både svenska aktiefonder och räntefonder. Det visar statistik avseende januari månads fondhandel hos nätbanken Nordnet.

Nettoomsättningen i Byggmax uppgick till 2 987,1 (2 773,0) Mkr under helåret 2011, en ökning med 7,7 procent jämfört med föregående år. Resultatet efter skatt uppgick till 182,2 (172,2) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 3,0 (2,8) kr per aktie under kalenderåret 2011.

Nettoomsättningen i Ericsson uppgick till 226,9 miljarder SEK under helåret 2011, en ökning med 12 % jämfört med helåret 2010. Resultatet efter skatt uppgick till 12,6 miljarder SEK och vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 3,77 SEK under helåret 2011.

Avvaktande handel har präglat årets sista månad. Många aktier har följt Stockholmsbörsens index och månadens mest köpta respektive sålda aktier finns bland dem som bröt detta mönster. Det visar statistik från december månads aktiehandel på nätbanken Nordnet.

Under lugn handel har fondspararna sålt mer fonder än vad de har köpt. På köpsidan hittar vi fonder som har gått bra under året och på säljsidan dominerar lågriskfonder. Det visar statistik från december månads fondhandel på nätbanken Nordnet.