Aktier & Fonder

Här presenteras finansnyheter som berör aktier och fonder. Dessa nyheter rör börsnoterade företag och deras aktier samt fondmarknaden och specifika fonder.
Efter raset under augusti månad med en omallokering från aktie- till räntefonder fortsätter spararana att köpa lågriskfonder in i september. Samtliga tio fonder på månadens topplista investerar i räntebärande instrument. Det visar statistik från Nordnet avseende fondaffärer under september månad.

H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 9 procent i lokala valutor under räkenskapsårets första nio månader. Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 14 140 (17 830), resultatet efter skatt blev MSEK 10 464 (13 194) och resultatet efter skatt per aktie blev SEK 6:32 (7:97) under årets nio första månader.

Utvecklingen i Sverige följde de ledande börserna i Europa rakt nedåt på fredagen. Inledande förtröstan från G20-gruppens löften om att hantera de ökande riskerna i den globala ekonomin byttes mot skepsis varmed flytten till säkrare tillgångar återupptogs.

Efter en inledande nedgång var Stockholmsbörsen svagt upp igen på onsdagsförmiddagen i linje med övriga Europabörser, trots att kreditvärderingsinstitutet Moody's nedgraderar sina kreditbetyg med ett betygssteg för de franska bankerna Société Générale och Credit Agricole.

Under en månad präglad av stora utflöden från aktier valde spararna att ta offensiva positioner i Volvo, SEB och MTG. På säljsidan finner vi aktier som har klarat sig förhållandevis bra trots den kraftiga börsnedgången. Det visar statistik från Nordnet gällande augusti månads aktiehandel.

Efter en usel månad på världens börser har svenska sparare flytt risk. Det visar statistik från Nordnet avseende fondaffärer under augusti månad. Ränte- och hedgefonder med låg risk tillhörde de mest populära samtidigt som spararna flydde fonder med exponering mot svenska och utländska aktier.

Under årets andra kvartal fortsatte hushållen att sälja fondandelar. Hushållen hade då ett nettoutflöde ur svenskregistrerade fonder på 4,5 miljarder kronor. Under första halvåret 2011 har hushållen sålt fonder för 9,2 miljarder mer än vad man köpt för. Aktiefonder står för 6,7 miljarder av nettoutflödet.

Försäljningen i juli ökade med 2 procent till 508 Mkr (498). I lokala valutor ökade försäljningen med 3 procent. Jämfört med samma månad föregående år har 22 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista juli 2011 till 143 butiker. Distanshandeln uppgick till 6 Mkr (7).

Trots ett nytt finansiellt paket i EMU och en amerikansk budgetuppgörelse har aktiemarknaderna fallit dramatiskt på sistone. Bakom detta ligger främst en stegrad osäkerhet om konjunkturutsikterna.