Aktier & Fonder

Här presenteras finansnyheter som berör aktier och fonder. Dessa nyheter rör börsnoterade företag och deras aktier samt fondmarknaden och specifika fonder.
De viktigaste börserna i världen gick starkt under september och flera passerade tidigare rekordnivåer. Men börsmånaden avslutades svagt i moll.

Regeringen offentliggör idag sin avsikt att sälja 284 181 711 aktier ("Aktierna") i Nordea Bank AB ("Nordea"), motsvarande 7,0 procent av de utestående aktierna i bolaget ("Försäljningen"). Avsikten med Försäljningen är att staten ska sälja hela sitt resterande innehav i Nordea.

Stockholmsbörsen sjönk svagt under augusti samtidigt som omsättningen var den lägsta hittills i år. Sommaroptimismen höll i sig till mitten av månaden därefter ökade nervositeten till följd av oroligheterna i Egypten och Syrien tillsammans med uttalanden från amerikanska centralbanken om snabbare avveckling av stimulanser.

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det andra kvartalet 1 915 miljarder. Det är en ökning med 55 miljarder jämfört med första kvartalet i år. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är det en ökning med 314 miljarder.

Utvecklingen för världens börser har varit stark under juli och många av de viktigaste indexen har stigit med över fem procent under månaden. Stockholmsbörsens följde trenden och totalavkastningen var cirka sju procent.

Husköpkraften dämpas av högre småhuspriser. Försvagningen kunde inte kompenseras av högre förvärvsinkomster och något lägre bolåneräntor. Det skriver Swedbank Macro Research.

Nedgång var det som kännetecknade Stockholmsbörsen under juni månad. Den amerikanska centralbankens uttalanden om minskade stimulanser tillsammans med bromsad utlåning hos kinesiska banker spred oro på finansmarknaden.

Världens börser hade en dyster utveckling under juni månad. Oro märktes särskilt på den japanska och kinesiska marknaden vilket dämpade riskaptiten hos investerare världen över med större kursfall som konsekvens.

Samtidigt som Stockholmsbörsens totalavkastningsindex slog nytt rekord under maj månad har spararnas aktivitetsnivå på börsen sjunkit. Under låg omsättning var säljsidan något större än köpsidan vilket innebär att privatspararna för andra månaden i rad minskade sina aktieinnehav.