Aktier & Fonder

Här presenteras finansnyheter som berör aktier och fonder. Dessa nyheter rör börsnoterade företag och deras aktier samt fondmarknaden och specifika fonder.
Köparna är åter fler än säljarna efter två månader av negativa flöden ur aktier. Under väldigt låg omsättning var köparna i majoritet, till skillnad från maj och juni då vi såg ett utflöde ur aktier. Framförallt har spararna passat på att köpa bolag som straffades hårt i samband med rapporterna för andra kvartalet. Bland de mest köpta finner vi gamla bekanta folkaktier. Det visar statistik från Nordnet avseende aktieaffärer under juli månad.

Den låga aktiviteten bland fondspararna fortsätter in i juli månad. Under låg omsättning köper spararna räntefonder och säljer fonder med exponering mot svenska och utländska aktiemarknader.

Under väldigt låg omsättning har sparare köpt på sig i investmentbolagen Investor och Kinnevik. På säljsidan finner vi bolag som har gått relativt starkt under en turbulent månad. Det visar statistik från juni månads aktiehandel.

Fondspararna är fortsatt försiktiga i sina fondval. Under låg omsättning köper spararna räntefonder samtidigt som de säljer fonder med exponering mot aktier. Det visar statistik från Nordnet avseende fondaffärer under juni månad.

Nätbanken Nordnet har frågat 30 fondförvaltare om hur de tror att börsen kommer utvecklas under resten av 2011. Dessa svar har sedan jämförts mot deras svar för helåret i december 2010.

Sparare har under maj köpt månadens förlorarbolag. Bland de mest nettoköpta aktierna finner vi kursförlorarna Volvo, Industrivärden, Sandvik, Skanska och Lundin Mining. På säljsidan finner vi bolag med exponering mot framförallt läkemedel och bank. Det visar statistik från maj månads aktiehandel.

Trenden från våren att spararna söker sig till trygga fonder håller i sig. Spararna köper ränte- och läkemedelsfonder samtidigt som de säljer fonder med exponering mot högriskmarknader. Det visar statistik från Nordnet avseende fondaffärer under maj månad.

Intäkterna i Insplanet ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK under första kvartalet år 2011 jämfört med samma period föregående år. Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 (3,0) MSEK och resultatet per aktie uppgick till 0,29 (0,26) SEK under årets tre första månader.

Skanska logoIntäkterna i Skanska uppgick till 24,8 (25,8) miljarder kronor under perioden mellan den 1 januari och 31 mars år 2011. Kvartalets resultat uppgick till 335 (674) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 0,32 (1,52) enligt IFRS.