Arbete & Karriär

Här presenteras finansnyheter om arbete och karriär. Dessa nyheter rör arbetsmarknaden och karriärmöjligheter både nationellt och internationellt.
Under perioden 2001-2013 har det outnyttjade arbetskraftsutbudet sammansättning ändrats. För män utgör undersysselsatta idag en större andel av det outnyttjade arbetskraftsutbudet än 2001, medan det omvända gäller för kvinnor. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet mäter tillgängliga, outnyttjade resurser på arbetsmarknaden. Till största delen består det av de arbetslösa men även av undersysselsatta och latent arbetssökande. Undersysselsatta är främst deltidsarbetande som vill arbeta heltid.

I december 2013 var 4 680 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 137,2 miljoner per vecka. För säsongrensade data är trenden fortsatt positiv för antalet och andelen sysselsatta medan trenden för antalet och andelen arbetslösa endast uppvisar små förändringar.

Ungefär en tredjedel av landets sysselsatta har sin arbetsplats i någon av de fem största tätorterna. Totalt sett arbetar 86 procent av Sveriges sysselsatta i någon av landets nästan 2 000 tätorter. Av dem finns de flesta inom branschen Vård och omsorg, sociala tjänster.

I juli 2013 var 4 905 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 66 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent.

Åtta av tio småföretagare jobbar mer än 40 timmar i veckan. Arbetstiderna i mindre företag fortsätter därmed att ligga på en hög nivå. Det visar en undersökning om arbetstider från Företagarförbundet och ekonomiföretaget Visma.

I juni 2013 var 4 815 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa uppgick till 484 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,1 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 146,4 miljoner per vecka. Säsongrensad data visar på en fortsatt ökande trend för såväl antalet personer i arbetskraften som antalet sysselsatta och då särskilt bland kvinnorna.

I maj 2013 var 4 667 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 51 000 jämfört med samma period föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 417 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent.

Hamdi Ulukaya, grundare och vd för yoghurtmärket Chobani, utnämndes på lördagskvällen till World Entrepreneur Of The Year i Monte Carlo. Peter Bronsman från Kopparbergs Bryggeri representerade Sverige och kom på delad andra plats med övriga tävlande.

I april 2013 var 4 642 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa uppgick till 445 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,7 procent. Det är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med april 2012.