Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin kommenterar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans uppföljning av de personer som gått från sjukförsäkringen till arbetslivsintroduktion som presenterades i dag.

- Det är glädjande att så många har fått en möjlighet att delta i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen och att 1700 personer har återgått till ett arbete. Vi får heller inte glömma den grupp personer som nu är aktiva och deltar i program hos Arbetsförmedlingen. Dessa personer är ett steg närmare ett arbete.

- Arbetsförmedlingens uppföljning visar att 12 000 av 15 000 deltagare i programmet, det vill säga åtta av tio, har fått stöd från Arbetsförmedlingen som de tidigare nekats under alla de år som de varit sjukskrivna.

Det säger arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin i en kommentar till att Arbetsförmedlingens och Försäkringskassan i dag presenterade en uppföljning av arbetslivsintroduktionen.

Syftet med arbetslivsintroduktionen, som ska vara individanpassad, är att ge deltagaren stöd för att öka möjligheterna att kunna återgå i arbete. Efter avslutat introduktionsprogram ska deltagarna kunna gå vidare till ett arbete eller ta del av de många insatser som Arbetsförmedlingen har att erbjuda för att få ett arbete.

Publicerad: 2010-05-27

Källa: www.regeringen.se ; Regeringen; Hämtad 28 maj 2010