Efterfrågan på arbetskraft har ökat och fler får jobb. Antalet varsel har minskat under hösten och är nu mycket lägre än för ett år sedan. Men fortfarande är många arbetslösa. Registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och personer i program med aktivitetsstöd var sammanlagt 407 000 personer, motsvarande 8,1 procent av arbetskraften.

Under augusti anmäldes 42 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det är en uppgång med 13 000 jobb jämfört med samma period förra året. 53 000 personer påbörjade någon form av arbete, det är 10 000 fler än för ett år sedan.

- Vi ser flera positiva tecken på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar, fler lediga platser och fler får arbete. Men arbetslösheten är fortfarande hög och det är bekymmersamt att antalet personer i jobb- och utvecklingsgarantin fortsätter att växa. Det är personer som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid, säger Clas Olsson, analyschef, Arbetsförmedlingen.

Antalet inskrivna arbetslösa var lägre än för ett år sedan. I augusti var 242 000 personer anmälda arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, vilket är 4,8 procent av arbetskraften. Det är 20 000 färre än för ett år sedan. Att det är färre beror dels på att arbetsmarknaden stabiliserats dels på att fler arbetssökande deltar i program med aktivitetsstöd. Totalt 3,3 procent av arbetskraften, 166 000 personer deltog i dessa program, 47 000 fler än för ett år sedan. Det 44 000 ungdomar i program med aktivtetsstöd, 10 000 fler än för ett år sedan.

Antalet nystartsjobb har nästan fördubblats jämfört med för ett år sedan. Det är nu 37 000 personer som har en sådan anställning. Bland ungdomar har antalet tredubblats på ett år. En tredjedel av personerna som hade nystartsjobb var utrikes födda. Även arbetssökande som har arbetspraktik har blivit fler.

Många arbetssökande får hjälp av jobbcoacher. I augusti anlitade 11 330 personer Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher och 21 451 anlitade extern jobbcoach. En månad efter avslutad coachning har 37 procent av de arbetssökande som i juli anlitat extern eller intern jobbcoach fått någon form av arbete.

Kort om augusti (inom parentes anges motsvarande siffror för 2009)
* 8,1 procent av arbetskraften var arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (7,7)
* 53 112 personer fick arbete (43 367)
* 42 044 nya lediga platser anmäldes (28 836)
* 1 865 personer varslades om uppsägning (5 370)
* 38 307 personer anmälde sig som arbetslösa (42 145)
* 241 511 personer var arbetslösa vid månadens slut (261 338)
* 165 726 pesoner deltog i program med aktivitetsstöd (118 956)

Publicerad: 2010-09-13

Källa: www.ams.se; Arbetsförmedlingen; Hämtad 14 september 2010