Antalet anställda ökade med 0,9 procent till 4 079 800 personer under tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I privat sektor ökade antalet anställda med 1,8 procent medan offentlig sektor minskade med 1,0 procent. Lönesumman ökade totalt med 3,3 procent, privat sektor ökade 4,3 procent och offentlig sektor med 0,6 procent.

I privat sektor fanns 2 809 800 anställda under tredje kvartalet. Antalet anställda inom tillverkningsindustrin var oförändrat och uppgick till 567 800. Lönesumman ökade med 2,3 procent och antalet lediga jobb mer än fördubblades.

I privata tjänstenäringarna ökade antalet anställda med 2,4 procent. Störst ökning hade branschgrupperna ”Hotell och restaurang” och ”Vård och omsorg”, som ökade med 10,0 respektive 8,9 procent. Även lönesummor ökade inom dessa branscher med 8,8 respektive 9,5 procent.

Färre anställda inom offentlig sektor
Inom offentlig sektor minskade antalet anställda med 1,0 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2009. Antalet anställda blev färre inom kommunerna och landstingen medan de ökade i staten. Kommunal sektor minskade med 1,5 procent och landstingen med 1,4 procent medan staten ökade med 1,4. Inom offentlig sektor ökade lönesumman med 0,6 procent. Staten ökade med 2,4 procent, landstingen med 0,9 medan lönesumman för kommunerna minskade med 0,1 procent.

Fler lediga jobb
Antalet lediga jobb uppgick till 48 500, vilket var en ökning med 76 procent jämfört med tredje kvartalet 2009. Den största ökningen skedde inom privat sektor där antalet lediga jobb ökade med 81 procent till 41 100. Inom offentlig sektor ökade antalet lediga jobb med 50 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den akuta arbetskraftsbristen, antalet vakanser i privat sektor, fördubblades under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 18 400.

Publicerad: 2010-11-16

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 17 november 2010