Arbete & Karriär

Här presenteras finansnyheter om arbete och karriär. Dessa nyheter rör arbetsmarknaden och karriärmöjligheter både nationellt och internationellt.
I augusti 2012 var 4 738 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa var 366 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 125,1 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att antalet sysselsatta fortsätter öka, samt att arbetslösheten tenderar att öka bland männen.

De som studerat på energiprogrammet etablerade sig i störst omfattning på arbetsmarknaden. Tre år efter gymnasieskolan var 75 procent av kvinnorna och 73 procent av männen etablerade.

I juli 2012 var 4 859 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 46 000 personer jämfört med juli 2011. Antalet arbetslösa var 367 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 93,2 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att antalet sysselsatta fortsätter öka, samt att arbetslösheten ökar något bland männen och minskar något bland kvinnorna.

Antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag minskade år 2011 med ca sju procent jämfört med året innan. Minskningen har framför allt skett bland antalet arbetslösa och antalet med sjuk- och aktivitetsersättning. Antalet med sjukpenning har däremot ökat efter att ha minskat varje år sedan 2002.

I maj 2012 var 4 629 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa var 410 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,1 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 145,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningen och att arbetslösheten inte minskar.

I april 2012 var 4 609 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa var 390 000 och motsvarar en arbetslöshet på 7,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 142,6 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet bland kvinnorna.

En stor majoritet av landets småföretagare vill ha samma försäkringsskydd som anställda när de blir sjuka. Sju av tio anser att en karensdag ska kosta lika mycket oavsett om man är företagare eller anställd. Det visar en färsk undersökning från Visma.

I mars 2012 var 4 643 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 78 000 varav 74 000 kvinnor. Antalet arbetslösa var 389 000 och motsvarar en arbetslöshet på 7,7 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,3 procent jämfört med mars 2011. Säsongrensade data visar på en ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet bland kvinnorna.

Den unga generationen på arbetsmarknaden värderar flexibelt arbete och utvecklingsmöjligheter högre än ekonomiska förmåner, visar PwC:s senaste rapport som kartlagt 4000 ungdomar födda mellan 1980-2000. En grupp vars attityder till jobb och karriär får stor betydelse för företagsklimatet framöver eftersom den beräknas utgöra hälften av världens arbetskraft år 2020.