Arbete & Karriär

Här presenteras finansnyheter om arbete och karriär. Dessa nyheter rör arbetsmarknaden och karriärmöjligheter både nationellt och internationellt.
Under mars ökade antalet sysselsatta med 110 000 personer, eller 2,5 procent, till totalt 4 529 000, jämfört med mars 2007. Antalet arbetslösa var 304 000 personer vilket var 6,3 procent av arbetskraften. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 139,8 miljoner timmar per vecka.

Hur ser den typiske entreprenören ut? Han - för det är en man – är 40 år eller äldre och konsult. Företaget driver han som aktiebolag och det omsätter mindre än en halv miljon kronor. Han är gymnasieutbildad.

Försvagningen av arbetsmarknaden blir nu allt tydligare i hela landet. I storstadslänen minskar antalet lediga platser mest. De flesta näringsgrenar berörs. Störst nedgång noteras för bygg-, finans- och uppdragsbranscherna. Antalet nyanmälda lediga platser vid Arbetsförmedlingen var i mars drygt 63 000. Det är 21 000 färre än för ett år sedan. Av 567 000 inskrivna vid Arbetsförmedlingen fick 44 000 ett arbete under mars, 16 000 färre än för ett år sedan. Minskningen av arbetslösheten har nu nästan stannat av. Relaterat till arbetskraften låg den på 3,2 procent*, medan 1,5 procent deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.

774 000 svenskar i åldern 50-64 år (43 procent) vill gå i pension före 65 års ålder. En tredjedel tror inte att deras önskan är ekonomiskt möjlig.     

Rekrytering av kompetenta medarbetare är en av de viktigaste frågorna på den strategiska agendan för svenska företagsledare. Men trots en allt hårdare kamp om morgondagens talanger har endast tre av tio företag implementerat en plan för att aktivt attrahera framtidens arbetskraft. Resultatet framkommer i en undersökning om de viktigaste frågorna för Sveriges och Europas framtida konkurrenskraft, genomförd av revisions- och konsultbolaget Deloitte. Undersökningen presenteras i sin helhet vid ett tvådagars konvent den 21-22 maj på Grand Hôtel i Stockholm.

Anders BorgNyckeln till jämställdheten finns på arbetsmarknaden. Sveriges BNP skulle kunna vara flera hundra miljarder större om kvinnor lönearbetade lika mycket som män. Det förutsätter att män tar sitt ansvar för barn och hushåll, skriver Anders Borg (m), pappa, feminist, finansminister, med anledning av att det idag är internationella kvinnodagen.

Bristen på jämställdhet är en av de största kvarvarande ofriheterna. Det är en orättvisa som inskränker varje människas möjlighet att styra sitt liv och som dessutom hämmar våra ekonomiska förutsättningar att skapa en stabil grund för välfärd. Nyckeln till jämställdhet finns på arbetsmarknaden.

Foto: Pawel Flato

Sysselsättningen väntas öka under 2008. Jämfört med rekordåret 2007 kommer dock jobbtillväxten att bli lägre. Samtidigt kommer det även fortsättningsvis att råda brist på utbildad arbetskraft inom vissa områden.