Arbete & Karriär

Här presenteras finansnyheter om arbete och karriär. Dessa nyheter rör arbetsmarknaden och karriärmöjligheter både nationellt och internationellt.
Antalet anställda ökade med 0,9 procent till 4 079 800 personer under tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I privat sektor ökade antalet anställda med 1,8 procent medan offentlig sektor minskade med 1,0 procent. Lönesumman ökade totalt med 3,3 procent, privat sektor ökade 4,3 procent och offentlig sektor med 0,6 procent.

Antalet personer som var bosatta i Sverige och pendlande till arbete i Norge ökade 2008 med 30 procent och till Danmark med 6 procent. Under åren 2001-2008 har gränspendlingen ökat med 66 procent och 2008 gränspendlade totalt 47 000 personer till Danmark och Norge. Av dessa var 14 000 ungdomar i åldrarna 16 till 25 år, 5 000 pendlade sedan tidigare och 9 000 nya tillkom under 2008.

KPMG International som erbjuder revisions-, skatte- och rådgivningstjänster, har rankats som nummer två på Universums lista över Världens mest attraktiva arbetsgivare.

Sanktionsutredningen har i dag överlämnat betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare, SOU 2010:63, till migrationsminister Tobias Billström.

Efterfrågan på arbetskraft har ökat och fler får jobb. Antalet varsel har minskat under hösten och är nu mycket lägre än för ett år sedan. Men fortfarande är många arbetslösa. Registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och personer i program med aktivitetsstöd var sammanlagt 407 000 personer, motsvarande 8,1 procent av arbetskraften.

Befolkningen i åldern 55-74 år har vuxit under de senaste två decennierna. Under denna period har även arbetskraftsdeltagandet ökat för dessa personer. Arbetsmarknadssituationen skiljer sig dock betydligt för åldersgrupperna 55-64 och 65-74 år. År 2009 var sysselsättningsgraden för personer i åldern 55-64 år 70,1 procent där majoriteten av dessa hade en fast anställning. För personer över 65 år var däremot 12,5 procent sysselsatta och av dessa var nästan varannan person företagare eller medhjälpande hushållsmedlem.

Antal lediga jobb ökade med 70 procent i privat sektor under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I offentlig sektor var ökningen 17 procent. Antalet anställda totalt minskade med 0,6 procent till 4 050 700 personer under andra kvartalet. Lönesumman ökade med 2,1 procent.

I juni var 4 657 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 50 000 personer på ett års sikt. Under samma tidsperiod ökade antalet arbetade timmar och var i juni i genomsnitt 145,3 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 488 000 och det relativa arbetslöshetstalet till 9,5 procent. Säsongrensade data visar på en uppgång av antalet sysselsatta och en nedgång av antalet arbetslösa.

Nyexaminerade studenter håller en hög affärsetisk nivå enligt arbetsgivarna. Det visar KPMGs nya undersökning av 55 av Sveriges största bolag gällande inställningen till att anställa nyexaminerade studenter. Trots en positiv inställning anger 6 av 10 företag att de har fått säga upp nyanställda studenter på grund av bristande etik under de senaste två åren.