Arbete & Karriär

Här presenteras finansnyheter om arbete och karriär. Dessa nyheter rör arbetsmarknaden och karriärmöjligheter både nationellt och internationellt.
Många personer med funktionsnedsättning står långt ifrån arbetsmarknaden. År 2008 var endast 50 procent sysselsatta i denna grupp jämfört med 77 procent av dem som inte har någon funktionsnedsättning.

Utlandsarbete blir en allt vanligare företeelse i takt med att hela världen öppnas upp som arbetsfält. Under de senaste tio åren har arbete utanför hemlandet ökat stadigt och enligt en ny prognos från PricewaterhouseCoopers kommer siffran att öka med hela 50 % under den kommande tioårsperioden.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin kommenterar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans uppföljning av de personer som gått från sjukförsäkringen till arbetslivsintroduktion som presenterades i dag.

I april var 4 465 000 personer i åldern 15–74 år sysselsatta. Antalet sysselsatta män ökade med 33 000 jämfört med april 2009. Samtidigt ökade antalet arbetslösa med 80 000, varav 54 000 var kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,8 procent av arbetskraften, ej säsongrensat, och 9,3 procent säsongrensat. Antalet arbetade timmar uppgick till 145,6 miljoner per vecka.

Krisen på nittiotalet hade en ihållande och kraftig inverkan på arbetsmarknaden. Sysselsättningen sjönk med 580 000 personer i åldern 16-64 år och arbetslösheten mångdubblades. I jämförelse med denna kris har effekterna av den nuvarande finanskrisen på arbetsmarknaden inte varit lika omfattande eller ihållande. Det visar rapporten från Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som redovisar vad som hänt på arbetsmarknaden under nuvarande kris, och nittiotalskrisen.

Enbart tolv procent av jobben som tillsattes förra året gick via Arbetsförmedlingen. Särskilt ungdomar får lite stöd av förmedlingen. Det visar en granskning från Svenskt Näringsliv.

A-kassans tak har inte höjts sedan år 2002. Ersättningen vid arbetslöshet har urholkats med 4 000 kr netto för en medelinkomsttagare vid arbetslöshet. Det visar TCO i en ny rapport, Svensk a-kassa kvar i strykklass.

I mars var 4 449 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är inte någon statistisk säkerställd förändring jämfört med mars 2009. Antalet arbetslösa ökade med 44 000 personer jämfört med mars 2009 till 448 000. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent. Säsongrensade data visar en svag uppgång av antalet sysselsatta. De visar också att antalet arbetslösa fortsätter att öka, dock med en allt lägre ökningstakt.

Den totala pensionen sjunker överraskande snabbt och kraftigt, särskilt för kvinnor – det visar en ny rapport från Folksam. Personer födda 1938 fick 86 procent av slutlönen i total pension. För årskullen 1942 hade summan minskat till endast 81 procent. Om minskningen fortsätter i samma takt kommer 80- och 90-talisterna bara att få 60-65 procent av slutlönen i total pension.