Arbete & Karriär

Här presenteras finansnyheter om arbete och karriär. Dessa nyheter rör arbetsmarknaden och karriärmöjligheter både nationellt och internationellt.
Saco och Svenskt Näringsliv presenterar idag en ny gemensam rapport om invandrares sysselsättningsgrad i Sverige. Statistiken, som tagits fram av SCB, är unik genom att den går att bryta ner på faktorer som ursprungsland, ålder, grund för bosättning, tid i Sverige med mera.

Det finns få chefer med utländsk bakgrund och detta tycks vara en bidragande förklaring till de svårigheter många invandrade möter på den svenska arbetsmarknaden visar en ny rapport från IFAU. Chefer anställer nämligen oftare personer med en bakgrund som liknar deras egen.

Bristen på lämpliga sökanden är fortfarande låg i staten och generationsväxlingen ger inte statliga myndigheter några större problem med kompetensförsörjningen.

Svenska storföretags VD:ar tjänar mindre än hälften av VD-ersättningarna i jämförbara europeiska företag.

Många saknar ett arbete som överensstämmer med examen. Endast hälften av dem som examinerades från högskolan för tre år sedan hade ett arbete som helt överensstämde med examen. Undersökningen genomfördes i våras och elva examensområden granskades.

Andelen 65-74-åringar i befolkningen som var sysselsatta har ökat från 9 till 12 procent från år 2004 till 2008. Sammanlagt var 106 000 av 847 000 personer i åldern 65-74 år sysselsatta år 2008.

Regeringen har beslutat att utländska arbetstagare som inom ramen för en affärsuppgörelse ska genomgå utbildning, genomföra tester och liknande i Sverige undantas från kravet på arbetstillstånd. Även utländska arbetstagare som är anställda i företag i internationella koncerner och som ska genomgå företagspraktik i Sverige undantas.

Andelen arbetsgivare som söker personal har minskat markant och är nu totalt nere på samma nivåer som i början av 1990-talet. Även om arbetsgivarna är mer försiktiga än tidigare i sin bedömning av det framtida behovet av personal, uppskattar man att antalet anställda kommer att öka för nästan hälften av utbildningsgrupperna inom de närmaste tre åren.

De svenska arbetsgivarna bedömer att sysselsättningen fortsätter att öka inför det första kvartalet nästa år. Finanssektorn som är en viktig konjunkturindikator står tillsammans med detaljhandeln för de starkaste jobbprognoserna. Dessutom visar både tillverkningsindustrin och byggbranschen uppåtgående sysselsättningstrender och är nu tillbaka på samma nivå som för ett år sedan.