Arbete & Karriär

Här presenteras finansnyheter om arbete och karriär. Dessa nyheter rör arbetsmarknaden och karriärmöjligheter både nationellt och internationellt.
I mars 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 643 000. Antalet arbetslösa uppgick till 448 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,8 procent. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med mars 2012. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,7 miljoner per vecka. Säsongrensad data visar på en svag ökning för såväl arbetskraften som antalet sysselsatta och arbetslösa.

De yngre, de under 31 år, känner sig mindre motiverade i arbetet och ser i mindre utsträckning fram emot att gå till jobbet jämfört med de som är 55 år och äldre.

Revisionsbyrån KPMG har i samarbete med Universum utsett Jenny Zeng till årets ekonomistudent. Jenny är 25 år och tilldelas priset för att vid sidan av framgångsrika studier på Handelshögskolan i Stockholm bland annat hjälpt till att förbättra relationerna mellan Sverige och Kina genom engagemang i det internationella projektet ”Project China”.

Förändringarna på arbetsmarknaden var små i februari 2013. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 597 000. Antalet arbetslösa uppgick till 427 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 151,6 miljoner per vecka.

Under det fjärde kvartalet 2012 uppgick antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år till 4 658 000, en ökning med 30 000 jämfört med samma kvartal 2011. Antalet sysselsatta ökade bland utrikes födda med 23 000 personer. Arbetslösheten var 7,3 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter.

Den vanligaste sysselsättningen bland de som avslutade sin gymnasieutbildning läsåret 2008/2009 var arbete. Drygt hälften (53 procent) hade arbete som huvudsaklig sysselsättning. Det var en ökning med 9 procentenheter jämfört med föregående undersökning för två år sedan.

Landets småföretagare målar upp en ljus bild av framtiden där närmare hälften av de småföretag som är i färd med att rekrytera har siktet inställt på att anställa ungdomar mellan 20 och 25 år. Men samtidigt konstaterar småföretagarna att förutsättningarna för att driva företag har försämrats under de senaste fem åren.

I september 2012 var 4 680 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Andelen arbetslösa var 7,4 procent, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period 2011. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 159,9 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att den positiva trenden för antalet sysselsatta har försvagats, samt att antalet arbetslösa ökar.

Vid en jämförelse av medelarbetstiden bland sysselsatta inom EU och Norge är medelarbetstiden i Sverige och de nordiska länderna lägre än genomsnittet. Medelarbetstiden per capita i befolkningen 15-74 år är istället högre än genomsnittet. Arbetstiden är beroende av olika förhållanden i respektive land.