Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
Den stora mängden tillgängligt internationellt kapital gör att investerarna också börjar titta på andra återhämtningsmarknader, som till exempel Spanien. Rapporten visar att 67 procent av de svarande anser att det finns goda möjligheter till förvärv i Spanien. Skeptikerna pekar dock på att det är svårt att få lån och att investeringsrisken är hög så länge det inte finns några tecken på att tillväxten tilltar.

Nittio procent av Europas fastighetsinvesterare anser att den svenska marknaden är attraktiv eller mycket attraktiv i jämförelse med övriga Europa och de spår ett ökat antal fastighetsaffärer i Sverige under 2014. Det visar en ny rapport från EY som bygger på intervjuer med över 500 fastighetsinvesterare i 15 länder.

Priserna på småhus har stigit med 1 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med det tredje. På årsbasis, senaste kvartalet jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 4 procent.

De svenska hushållen lägger drygt en femtedel av sin disponibla inkomst på boendet. År 2012 gick 28 procent av den disponibla inkomsten till boendet för hushåll i hyresrätt. För hushåll i bostadsrätt var andelen 21 procent och för hushåll i ägt småhus 16 procent.

Det är en fortsatt positiv bild som målas upp när svenska fastighetsbolag bedömer marknaden framöver. Antal företag som tror på högre fastighetspriser har ökat sedan början av året.

Regeringen har idag beslutat att ge ett uppdrag till Boverket att se över och skärpa energikraven för byggnader. Samtidigt går en promemoria ut på remiss från Socialdepartementet med förslag till gemensamma byggregler i hela landet och en ny lag för kommunala markanvisningar. Målet är att de nya reglerna ska börja gälla 2015.

Priserna på småhus har stigit med drygt 1 procent under den senaste tremånadersperioden maj–juli 2013, jämfört med tremånadersperioden februari–april 2013. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 3 procent.

Priserna på småhus har stigit med drygt 1 procent under den senaste tremånadersperioden mars – maj 2013, jämfört med tremånadersperioden december 2012 – februari 2013. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 4 procent.

För tredje månaden i rad var den årliga tillväxttakten för de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till hushållen oförändrad. Det innebär att tillväxttakten i april uppgick till 4,6 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.