Under första kvartalet 2010 påbörjades cirka 4 750 lägenheter. Det är en ökning med 34 procent jämfört med samma period föregående år, då 3 533 lägenheter påbörjades. Byggandet av småhus ökade 9 procent, medan byggandet i flerbostadshus ökade 56 procent.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:

2010: 1 750 lägenheter i småhus och 3 000 i flerbostadshus
2009: 1 609 lägenheter i småhus och 1 924 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2010 uppräknade med 28 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Regionala variationer
Påbörjandet ökade kraftigt i Västmanlands och Västerbottens län jämfört med samma period föregående år. I Västmanlands län motsvarar påbörjandet under första kvartalet redan mer än hälften av totala antalet påbörjade lägenheter under 2009. Även Skåne och Västra Götalands län uppvisar stora ökningar under första kvartalet.

Publicerad: 2010-06-03

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 4 juni 2010