Färre hushåll tror på stigande bostadspriser och fler än tidigare tror på fallande priser det kommande året. Det visar SEB:s Boprisindikator för juni. Hushållen tror att reporäntan ligger på en procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan är oförändrad sedan förra månaden.

Av tillfrågade hushåll svarar 47 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 54 procent förra månaden.

– Börsnedgång, Greklandskris och en allmän oro för utvecklingen och skuldsättningen i flera andra större länder har fått hushållen att känna en tveksamhet inför bostadsprisutvecklingen framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen har positivare syn på räntan än Riksbanken
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,01 procent, att jämföra med 0,97 procent förra månaden.

– Hushållen fortsätter att ligga mycket lägre i sina ränteförväntningar än Riksbanken och marknaden, trots alla varningar om att räntan så småningom kommer att vara mycket högre än idag, säger Gunilla Nyström.

Publicerad: 2010-06-07

Källa: www.seb.se ; SEB; Hämtad 8 juni 2010