År 2009 såldes det drygt 93 000 bostadsrättslägenheter till ett värde av 111 miljarder kronor. Det genomsnittliga priset för en bostadsrätt var 1,2 miljoner kronor. Motsvarande pris år 2008 var 1,1 miljoner kronor.

Av den totala omsättningen på 111 miljarder står försäljningarna i de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) för 89 miljarder, vilket motsvarar drygt 80 procent av hela försäljningssumman. I Stor-Stockholm såldes det bostadsrätter för 67 miljarder medan omsättningssiffrorna i Stor-Göteborg och Stor-Malmö stannade på 12 respektive 10 miljarder.

Antalet sålda bostadsrätter ökar
Efter att den totala försäljningssumman sjönk 2008 är den 2009 uppe på samma nivå som rekordåret 2007. Detta trots ett minskat antal försäljningar, men till högre genomsnittliga överlåtelsepriser i förhållande till 2007. Mellan åren 2000 och 2009 har omsättningen för bostadsrätter ökat med nästan 300 procent. Skälen till denna utveckling ligger i att medelpriset har stigit för de sålda bostadsrätterna, samt att antalet försäljningar har ökat. Den procentuella ökningen av antal sålda bostadsrätter från 2000 till 2009 är drygt 28 procent. Under samma period har antalet bostadsrätter i flerbostadshus ökat med drygt 183 000 eller 31 procent, enligt det kalkylerade bostadsbeståndet.

Stora regionala skillnader i medelpris
Medelpriset för en bostadsrättslägenhet i landet var 1,2 miljon kronor under 2009. De regionala skillnaderna är stora. De dyraste bostadsrätterna finns i Stockholms län där medelpriset i fjol låg på närmare 2 miljoner kronor. Näst dyraste län är Uppsala och Gotland med ett medelpris på nästan 1,1 miljoner kronor, d.v.s. drygt 900 000 kronor lägre än medelpriset i Stockholm. Andra län där snittpriserna närmar sig miljonstrecket är Skåne (980 000 kr) och Västra Götaland (975 000 kr). De lägsta genomsnittspriserna på bostadsrätter finns i Dalarna (273 000 kr) och Västernorrland (272 000 kr).

I storstadsregionerna återfinns medelpriser över miljonen. I Stor-Stockholm betalade köparen i genomsnitt nästan 2 miljoner kronor. I Stor-Göteborg var snittpriset nästan 1,4 miljoner och i Stor-Malmö drygt 1,1 miljoner.

Publicerad: 2010-06-07

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 9 juni 2010