Enligt Lantmäteriets Fastighetsbarometer har priserna på fritidshus i genomsnitt för hela landet stigit med 8 procent under perioden december 2009 till och med maj 2010, jämfört med motsvarande period förra året. I Stockholmsområdet ligger prisökningen på 11 procent.

På Värmdö och i Haninge har priserna stigit mest (16 respektive 14 procent) följt av Österåker (13 procent). Flest fritidshus (131) har sålts i Norrtälje under perioden. I flera kommuner i och strax utanför Stor-Stockholm är dock antalet köp under perioden för få för att statistiken ska vara helt rättvisande.

Högsta snittpriserna
De högsta snittpriserna finns i Vaxholm och Nacka (4,2 miljoner kronor). Man hittar ännu högre priser i Danderyd ( över 4,5 miljoner), men det handlar bara om tre försäljningar under perioden. Höga genomsnittspriser återfinns även på Ekerö (3,1 miljoner) på Värmdö och i Österåker (cirka 2,6 respektive 2,7 miljoner kronor). I de fritidshustäta kommunerna Nynäshamn och Haninge ligger genomsnittpriset runt 2 miljoner kronor. I Norrtälje kostar det genomsnittliga fritidshuset 1,3 miljoner kronor, i Södertälje cirka 1,7 miljoner kronor.

Angränsande länen
I de angränsande länen Västmanland och Södermanland ligger prisuppgången på 15 respektive 9 procent. I Uppsala kan noteras en mer blygsam uppgång på 3 procent. I Södermanland får man definitivt räkna med att betala en bit över en miljon för ett fritidshus, i Trosa upp mot 2,4 miljoner kronor. I Västmanland och Södermanland går det att hitta hus för lägre priser. I Uppsala län är priserna högst i Östhammar, Håbo och Knivsta (1,2-1,4 miljoner kronor). I Västmanland får man betala mest i Västerås (1,7 mkr), i övrigt ligger priserna runt 5-600 000 kronor. Det är dock totalt sett få försäljningar.

- Fritidshusmarknaden som utgör ca 10 procent av småhusmarknaden, har under en längre tid följt prisutvecklingen för permanenthus. Det är de ekonomiska faktorerna som påverkar prisutvecklingen, den låga låneräntan och de många hushållens goda ekonomi driver upp priserna i flera attraktiva fritidshuskommuner. Den typiska fritidshusköparen är mellan 41 och 50 år, medan den typiska säljaren oftast är 61-70 år. Med dagens omsättningshastighet byter årligen 2-3 procent av fritidshusen ägare via försäljning på den allmänna marknaden, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker, Lantmäteriet.

Starkast uppåtgående pristrenden
Sett till hela landet och länsvis är det ett Norrlandslän som visar den starkast uppåtgående pristrenden på fritidshus under perioden; Norrbotten (20 procent), följt av Dalarna (16 procent) och Västerbotten (15 procent). I Skåne har priserna gått upp med 8 procent och på Västkusten mellan 6 (Västra Götaland) och 10 procent (Halland). Örebro och Gävleborg är de enda länen där fritidshuspriserna har gått ner (-4 respektive -5 procent).

Högst utanför Stockholm
De högsta medelpriserna utanför Stockholm finns i Skurup (4,1 mkr), Vellinge, Svedala och Båstad (3 mkr). Priser på en bra bit över två miljoner får man räkna med bland annat i Halmstad, Höganäs, Tanum, Lysekil, Sotenäs och Strömstad. På Gotland är medelpriset 1,8 miljoner kronor.

I Norrland är fritidshuspriserna generellt sett mycket lägre, oftast en bra bit under miljonen. Undantaget är Åre, med ett snittpris på 1,8 miljoner kronor, Piteå (1,4 miljoner), Härjedalen, Luleå och Umeå (drygt 1 miljon). I Dalarna har Malung-Sälen och Orsa de högsta priserna (i snitt 1,8 miljoner kronor).

Uppgifter ur fastighetsbarometern
Uppgifterna är hämtade ur Lantmäteriets fastighetsbarometer som redovisar prisförändringar, antal köp och medelpris för småhus och fritidshus på riks-, läns- och kommunnivå. Prisförändringar uppskattas utifrån medeltal av varje köps köpeskillingskoefficient (K/T), dvs. köpesumman dividerad med taxeringsvärdet. K/T anger alltså hur mycket mer än taxeringsvärdet som köparen måste betala för huset. Prisutvecklingen beräknas bara i de fall antalet köp i aktuell region och period har varit minst 25 st.

Publicerad: 2010-06-16

Källa: www.lantmateriet.se ; Lantmäteriet; Hämtad 22 juni 2010