Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 1389
Den årliga tillväxttakten för monetära finansinstituts (MFI:s) utlåning till hushåll var vid utgången av maj 9,1 procent. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Utlåningstillväxten är något lägre än i april då den låg på 9,2 procent. Tillväxttakten har legat stabilt mellan 9,0-9,3 procent sedan november 2009.

Vid utgången av maj hade hushållen lån hos MFI på 2 404 miljarder kronor. Den största delen bestod av utlåning för bostadsändamål som uppgick till 1 611 miljarder. Hushållen hade samtidigt konsumtionslån för 154 miljarder. Tillväxttakten för hushållens bostadslån var 10,8 procent medan konsumtionslånens tillväxttakt var 5,7 procent. I maj 2009 hade bostadslånen en tillväxttakt på 10,5 procent och konsumtionslånen en tillväxttakt på 5,2 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag forsätter att uppvisa negativ tillväxttakt. I maj var tillväxttakten -3,3 procent medan den var -5,1 procent i april. Utlåningen till icke-finansiella företag uppgick vid utgången av maj till 1 700 miljarder. I maj 2009 uppgick utlåningen till icke-finansiella företag till 1 759 miljarder och tillväxttakten var då 5,1 procent.

Högre räntor till hushåll

MFI:s utlåningsräntor till hushåll fortsätter att visa en uppåtgående trend. I maj var den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal hos MFI 2,17 procent mot 2,13 procent i april. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal hos MFI har haft en svagt uppåtgående trend sedan december då räntan var 1,90 procent.

Av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs i maj 78,7 procent av lånebeloppet med rörlig ränta, medan 21,3 procent togs med bunden. I april var motsvarande andel 79,6 respektive 20,4 procent. Andelen rörliga lån i maj minskade därmed återigen från att visat på en mindre ökning under april. I Januari 2010 var andelen rörligt 84,5 procent.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag var i maj i genomsnitt 1,74 procent. Detta var något lägre än i april då räntan var 1,75 procent. I maj 2009 var räntan 1,89 procent.

Lägre tillväxttakt för M1
Tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var i maj 6,0 procent. Det var en minskning jämfört med april då tillväxttakten var 7,4 procent. M1 uppgick totalt till 1 600 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3 ökade från 0,0 procent i april till 0,2 procent i maj. M3 uppgick sammanlagt till 2 185 miljarder i maj.

Publicerad: 2010-06-28

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 29 juni 2010