Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 1872
Regeringen har i dag till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till åtgärder mot problem som sms-lån fört med sig.

* Det föreslås en ångerrätt för konsumenten. En konsument ska få 14 dagar på sig att ångra ett lån. Den som tagit ett sms-lån förhastat ska alltså kunna ångra sig och därmed slippa betala andra kostnader för lånet än räntan under den tid man haft tillgång till pengarna.

* Det föreslås att kreditprövning ska göras också för små lån. Vid kreditprövningen ska kreditgivaren inhämta tillräckliga uppgifter för att kunna bedöma konsumentens ekonomiska förhållanden. Om konsumenten saknar ekonomiskt utrymme att betala tillbaka ett sms-lån, ska lånet inte beviljas.

* Det föreslås att den effektiva räntan ska anges vid marknadsföring också av sms-lån. Dessutom ska konsumenten av kreditgivaren få information om den effektiva räntan innan ett avtal om sms-lån ingås.

Dessa åtgärder, tillsammans med den reglering som redan finns, bedöms ge ett gott konsumentskydd samtidigt som kreditgivningen inte försvåras i onödan för kreditgivare och de konsumenter som uppskattar låneformen och kan hantera denna typ av lån.

Förslagen ingår som en del i genomförandet av EU:s konsumentkreditdirektiv. Genom förslagen skapas ett gott konsumentskydd inom hela EU och goda förutsättningar att bedriva verksamhet för kreditgivarna, eftersom regleringen i stora delar blir gemensam inom EU.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Publicerad: 2010-07-01

Källa: www.regeringen.se; Regeringen; Hämtad 2 juli 2010