Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 1476
Den senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter i riket gått upp med 1 procent och villapriserna med 2 procent. Under juni har bostadsrättspriserna i riket gått ned med 3 procent, medan villapriserna gått upp med 1 procent. Utmärkande denna månad är att priserna på bostadsrätter i Storgöteborg har gått ned med 6 procent på månadsbasis. En del av förklaringen är det stora antalet nyproducerade bostadsrätter som såldes i Göteborgs kommun under maj. Priset på fritidshus har ökat 6 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

- Prisnedgången i juni är en effekt av vårens stora utbud i kombination med säsongsmässiga variationer, det vill säga att efterfrågan generellt minskar under sommaren. Priserna på nyproducerade bostadsrätter är generellt sett högre än på befintliga och det är en del av förklaringen till nedgången på månadsbasis för Storgöteborg, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling. Rikbankens beslut om höjd reporänta får ingen effekt i nuläget efterson den redan var intecknad.

- Vi har en fortsatt stark konjunkturupphämtning, vilket är en god förutsättning för en stabil prisutveckling på bostadsmarknaden. Däremot kan både FI:s bolånetak och stundande val ge ändrade förutsättningar för bostadsmarknaden. Förutom ovanstående så är ränteutvecklingen och utbudet två faktorer som kommer påverka marknaden under hösten. Om utbudet blir lika stort eller större än under våren blir marknaden trögare, det tar längre tid att sälja och kan ha en prisdämpande effekt, avslutar Peeter Pütsep.

Prisstatistik senaste månaden*, BOSTADSRÄTTER, juni 2010
Statistiken baseras på försäljningen av 5 657 bostadsrätter under juni 2010, jämfört med maj 2010. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2 (kronor per kvadratmeter).

Region Prisutveckling 1 månad Pris (kr/m2)
Riket - 3 % 20 487
Centrala Stockholm ± 0 % 53 907
Storstockholm + 1 % 32 842
Centrala Göteborg + 1 % 35 414
Storgöteborg - 6 % 21 962
Centrala Malmö - 2 % 21 673
Stormalmö - 1 % 17 845

Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, juni 2010
Statistiken baseras på försäljningen av 4 061 villor under juni 2010, jämfört med maj 2010. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

Region Prisutveckling 1 månad Pris (kronor)
Riket + 1 % 2 191 000
Storstockholm - 2 % 3 857 000
Storgöteborg ± 0 % 2 840 000
Stormalmö - 2 % 3 060 000

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, BOSTADSRÄTTER
Statistiken baseras på försäljningen av 18 291 bostadsrätter under april - juni 2010. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari – mars 2010 och tolvmånaderssiffran med april - juni 2009.

Region Utveckling 3 månader Utveckling 12 månader
Riket +1 % + 11 %
Centrala Stockholm -2 % + 9 %
Storstockholm ± 0 % + 9 %
Centrala Göteborg ± 0 % + 11 %
Storgöteborg - 2 % + 9 %
Centrala Malmö + 5 % + 15 %
Stormalmö + 2 % + 11 %

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, VILLOR
Statistiken baseras på försäljningen av 10 641 villor under april - juni 2010. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari - mars 2010 och tolvmånaderssiffran med april-juni 2009.

Region Prisutveckling 3 mån Prisutveckling 12 mån
Riket + 2 % + 6 %
Storstockholm + 1 % + 10 %
Storgöteborg + 1 % + 8 %
Stormalmö + 1 % + 7 %

Prisstatistik Fritidshus
Statistiken baseras på försäljningen av 4 646 fritidshus mellan juli 2009 och juni 2010. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 395 000 kronor, vilket är en uppgång med 6 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod. Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer.

Publicerad: 2010-07-14

Källa: www.maklarstatistik.se ; Maklarstatistik.se; Hämtad 14 juli 2010