Snittpriset för en villa i riket har stigit med 1 procent senaste 3 månaderna. Snittpriset för en bostadsrätt har under samma period varit stillastående. Senaste månaden, juli jämfört med juni har snittpriserna sjunkit, 6 procent för bostadsrätter och 1 procent för villor.

- I Stockholmsregionen tenderar försäljningen under juli månad att minska mer än i övriga delar av landet vilket också påverkar den allmänna prisnivån, säger Jeanette Gustafsdotter, VD på Mäklarsamfundet. Detta kan också delvis förklara varför priserna i riket gått ner med 6 procent mellan juni och juli. I centrala Stockholm och Storstockholm står priserna i stort sett still och så ser det också ut i de övriga storstadsregionerna.

- Sett till de senaste tre och 12 månader har vi haft en annan utveckling. Bostadsrättspriserna har varit stillastående respektive stigit med 11 procent. Jag vill helst se hur de närmaste månaderna utvecklas innan jag talar om ett trendbrott, en månad mitt i sommaren är ingen bra referensmånad, fortsätter Jeanette Gustafsdotter.

Prisstatistik senaste månaden*, BOSTADSRÄTTER, juli 2010
Statistiken baseras på försäljningen av 3 018 bostadsrätter under juli 2010, jämfört med juni 2010. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2 (kronor per kvadratmeter).

Region Prisutveckling 1 månad Pris (kr/m2)
Riket - 6 % 19 183
Centrala Stockholm + 1 % 54 459
Storstockholm - 2 % 32 069
Centrala Göteborg + 5 % 36 263
Storgöteborg + /- 0 % 22 435
Centrala Malmö - 5 % 20 463
Stormalmö - 2 % 17 463

Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, juli 2010
Statistiken baseras på försäljningen av 2 581 villor under juli 2010, jämfört med juni 2010. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet)

Region Prisutveckling 1 månad Pris (kronor)
Riket - 1 % 1 725 000
Storstockholm - 4 % 3 177 000
Storgöteborg - 3 % 2 750 000
Stormalmö + 1 % 2 791 000

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, BOSTADSRÄTTER
Statistiken baseras på försäljningen av 15 734 bostadsrätter under maj – juli 2010. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari – april 2010 och tolvmånaderssiffran med maj - juli 2009.

Region Utveckling 3 månader Utveckling 12 månader
Riket +/- 0 % + 11 %
Centrala Stockholm - 2 % + 8 %
Storstockholm - 1 % + 9 %
Centrala Göteborg - 1 % + 11 %
Storgöteborg - 2 % + 8 %
Centrala Malmö + 1 % + 15 %
Stormalmö - 1 % + 9 %

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, VILLOR
Statistiken baseras på försäljningen av 10 666 villor under maj - juli 2010. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari - april 2010 och tolvmånaderssiffran med maj-juli 2009.

Region Prisutveckling 3 mån Prisutveckling 12 mån
Riket + 1 % + 6 %
Storstockholm + 0 % + 9%
Storgöteborg - 1 % + 7 %
Stormalmö + 1 % + 6 %

Prisstatistik Fritidshus
Statistiken baseras på försäljningen av 4 779 fritidshus mellan augusti 2009 och juli 2010. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 397 000 kronor, vilket är en uppgång med 8 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod. Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer.

Publicerad: 2010-08-16

Källa: www.maklarstatistik.se ; Maklarstatistik.se ; Hämtad 16 augusti 2010