Senaste månaden har priset på villor i riket sjunkit 1 procent medan priset på bostadsrätter stigit med 8 procent. Dock är det säsongsvariationer under sommarmånaderna som gör att bostadsrättssiffrorna svänger kraftigt. Tremånaderssiffrorna visar en stabil marknad med stillastående priser på bostadsrätter och en uppgång för villor på 1 procent.

- Just nu har vi en situation med tre speciella faktorer som skulle kunna påverka bostadsmarknaden relativt mycket. Vi har ett riksdagsval, införandet av bolånetaket och räntehöjningar. Dock ser vi inte att någon av dessa faktorer skapar osäkerhet bland köpare och säljare och påverkar prisutvecklingen. Vi har just nu en bra balans mellan ett stort utbud och en stark efterfrågan, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

- Den kraftiga uppgången på bostadsrätter i riket under augusti beror nästan enbart på säsongsvariationer under sommaren. I juli går bostadsförsäljningen ner mer i Stockholm och Göteborg än i andra regioner vilket leder till sjunkande priser på riksnivå. Detta kompenseras tillbaka under augusti då antalet försäljningar ökar kraftigt i storstadsområdena. Dock kan vi se en tendens till svagt ökande priser i storstadsområdena under augusti, fortsätter Lars-Erik Nykvist.

Prisstatistik senaste månaden*, BOSTADSRÄTTER, augusti 2010
Statistiken baseras på försäljningen av 5 001 bostadsrätter under augusti 2010, jämfört med juli 2010. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2 (kronor per kvadratmeter).

Region Prisutveckling 1 månad Pris (kr/m2)
Riket + 8 % 21 673
Centrala Stockholm + 1 % 54 853
Storstockholm + 2 % 33 523
Centrala Göteborg + 1 % 36 242
Storgöteborg + 3 % 23 267
Centrala Malmö ­- 2 % 20 081
Stormalmö + 4 % 18 096

Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, augusti 2010
Statistiken baseras på försäljningen av 2 692 villor under augusti 2010, jämfört med juli 2010. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet)

Region Prisutveckling 1 månad Pris (kronor)
Riket - 1 % 1 988 000
Storstockholm + 4 % 3 721 000
Storgöteborg - 2 % 2 976 000
Stormalmö + 2 % 2 990 000

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, BOSTADSRÄTTER
Statistiken baseras på försäljningen av 14 570 bostadsrätter under juni – aug 2010. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars – maj 2010 och tolvmånaderssiffran med juni - aug 2009.

Region Utveckling 3 månader Utveckling 12 månader
Riket +/- 0 % + 11 %
Centrala Stockholm - 2 % + 8 %
Storstockholm +/- 0 % + 9 %
Centrala Göteborg - 1 % + 11 %
Storgöteborg - 3 % + 9 %
Centrala Malmö + 1 % + 15 %
Stormalmö - 1 % + 9 %

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, VILLOR
Statistiken baseras på försäljningen av 9 781 villor under juni - aug 2010. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars - maj 2010 och tolvmånaderssiffran med juni - aug 2009.

Region Prisutveckling 3 mån Prisutveckling 12 mån
Riket + 1 % + 6 %
Storstockholm - 1 % + 9 %
Storgöteborg - 1 % + 8 %
Stormalmö + 1 % + 5 %

Prisstatistik Fritidshus
Statistiken baseras på försäljningen av 4 971 fritidshus mellan september 2009 och augusti 2010. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 412 000 kronor, vilket är en uppgång med 8 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Publicerad: 2010-09-15

Källa: www.maklarstatistik.se ; Maklarstatistik.se; Hämtad 15 september 2010