Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 1449
Hyran för nybyggda hyresrätter i flerbostadshus 2009 har ökat med 10 procent jämfört med 2008. Under samma period ökade hyran drygt 4 procent för nybyggda hyresrätter i småhus. Insatsen för nybyggda bostadsrätter har ökat under perioden med omkring 15 procent för småhus och med cirka 8 procent för flerbostadshus. Insatsen i kronor per lägenhet är nu något högre för småhus än för flerbostadshus.

Hyrorna för hyresrätter har gått upp och avgiften för bostadsrätter har gått ner
Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter boarea för nybyggda hyresrätter har ökat med nära 10 procent för hela riket. För lägenheter i flerbostadshus är ökningen dryga 10 procent medan hyran för lägenheter i småhus har gått upp med 4 procent. Hyran har ökat mest i Stor-Malmö och Stor-Stockholm och den har minskat i kommuner med mindre än 75 000 invånare. Hyran/avgiften för bostadsrätter har i snitt minskat med 3 procent. För bostadsrätter i småhus har den gått ner med 11 procent jämfört med flerbostadshus där den minskat med 2 procent. Regionalt är nedgången störst i kommuner med mindre än 75 000 invånare och i Stor-Malmö, 12 respektive 7 procent. I Stor-Göteborg har dock månadsavgiften ökat med 2 procent.

Insatserna för småhus har ökat med 15 procent
Genomsnittspriset för en nybyggd bostadsrättslägenhet i ett småhus har gått upp med 15 procent 2009 till 2 180 000 kr, jämfört med 2008. För en lägenhet i ett flerbostadshus var insatsen 2 088 000 kr, vilket är en uppgång med 8 procent. I snitt var insatsen 2 093 000 kr oavsett hustyp. Insatsen i kronor per lägenhet för en bostadsrätt är nu något högre för småhus än för flerbostadshus. Insatsen för en lägenhet har ökat i alla regioner i landet. Mest ökar insatsen i Stor-Malmö och Stor-Stockholm.

Andelen outhyrda/osålda lägenheter fortsätter att öka
På riksnivå har andelen outhyrda/osålda lägenheter ökat från 5,3 till 6,2 procent år 2009 jämfört med 2008. Andelen outhyrda/osålda lägenheter i Stor-Stockholm har ökat från 3,6 till 4,5 procent. Samma andel i kommuner med mindre än 75 000 invånare har ökat från 9,9 till 16,9 procent. I Stor-Göteborg har däremot andelen halverats under året till 2,8 procent. Orsaken till förändringen bedöms bland annat att flera stora nybyggnadsprojekt färdigställts sent under 2009 och att man därför inte hunnit hyra ut/sälja av lägenheterna.

Definitioner och förklaringar
Statistiken beskriver läget för nybyggda bostadslägenheter med hyres- och bostadsrätt. Huvuddelen av redovisningen avser bostadslägenheter på den öppna marknaden. Från och med 2009 års resultat ingår inte statistik över kategoribostäder (student- och vårdbostäder). Seniorboende och 55+-bostäder och kollektivbostäder redovisas som bostads- och hyresrätter.

Publicerad: 2010-10-01

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 4 oktober 2010