Priserna på bostadsrätter och småhus steg mer än väntat under tredje kvartalet. Uppgången i bostadspriserna väntas dock plana ut under fjärde kvartalet och försäljningen bedöms ta allt längre tid.

Bolånetaket är en bidragande orsak till att uppgången i bostadspriserna bryts. Den negativa effekten av bolånetaket bedöms bli större i Stor- Stockholm än i Stor-Göteborg och Stor-Malmö.

Bostadsmarknaden i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö blev betydligt starkare än vad mäklarna räknat med under tredje kvartalet. Det är en övervikt på 45 procent av mäklarna som uppger att priserna på bostadsrätter ökat och motsvarande andel för småhus är 34 procent. Försäljningstiden har emellertid blivit längre i alla de tre storstadsområdena.

Uppgången i bostadspriserna väntas inte fortsätta under fjärde kvartalet utan priserna bedöms vara i stort sett oförändrade. En övervikt på 3 procent av mäklarna räknar med fallande priser på bostadsrätter medan en övervikt på 6 procent bedömer att priserna på småhus kommer att öka. Försäljningstiden väntas fortsätta att öka för fjärde kvartalet i rad.

– Fortsatta räntehöjningar från Riksbanken och bolånetaket talar för att mäklarna kan få rätt i sin prognos om en utplaning av bostadspriserna. Den allt längre försäljningstiden tyder också på en underliggande svaghet på bostadsmarknaden, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

En bidragande orsak till att bostadspriserna väntas plana ut under fjärde kvartalet är bolånetaket som infördes den 1 oktober. En övervikt på 38 procent av mäklarna bedömer att bolånetaket kommer att få en negativ effekt på bostadsrättspriserna under fjärde kvartalet och för småhuspriserna är motsvarande andel 30 procent.

– Bolånetaket väntas slå hårdare i Stor-Stockholm än i Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Troligen beror detta på att de högre bostadspriserna i Stockholmsområdet medför att belåningsgraderna också blir högre där, säger Tor Borg, analytiker på SBAB.

Publicerad: 2010-10-14

Källa: www.sbab.se ; SBAB; Hämtad 14 oktober 2010