Under tredje kvartalet såldes 15 000 småhus. 29 procent av dessa försäljningar förekom i storstadsområdena. Jämfört med kvartalet innan har småhuspriserna stigit med 1 procent på riksnivå. På årsbasis, tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna stigit med 6 procent.

De största procentuella prisökningarna på länsnivå mellan de två senaste kvartalen återfinns i Gävleborgs, Hallands och Gotlands län. I dessa län har priserna stigit 4 till 6 procent. Under samma period har tre län sjunkande priser. Dessa är Kronoberg, Västmanland och Västernorrland, där minskningen är 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö har priserna stigit och i Stor-Göteborg är priserna oförändrade.

Uppgång i nästan alla län på årsbasis
På årsbasis, tredje kvartalet 2010 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, är prisökningen 6 procent på riksnivå. För 19 av 21 län redovisas prisuppgång under denna period. Det län med den högsta procentuella ökningen för perioden är Gotlands län med 12 procent, följt av Stockholms och Hallands län där priserna har stigit 9 till 10 procent. Värmland och Jämtland är de två län med sjunkande priser på årsbasis. I dessa har priserna sjunkit 1 till 2 procent.

Medelpriset strax under 2 miljoner
Medelpriset för en småhusfastighet under tredje kvartalet var strax under 2 miljoner kronor. I storstadsregionerna noteras genomsnittspriser över 2,8 miljoner kronor. Högsta medelpriset i storstadsregionerna återfinns i Stor-Stockholm med drygt 3,7 miljoner kronor.

Publicerad: 2010-10-15

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 18 oktober 2010