Tremånaderssiffrorna för riket visar en balanserad marknad med en prisuppgång på 4 procent för bostadsrätter och en nedgång för villor med 1 procent. På ett år har villapriserna ökat med 3 procent och bostadsrätterna med 8 procent.

- Vi ser att vi just nu har en bra balans mellan utbud och efterfrågan, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på Mäklarsamfundet.

- I oktober låg kvadratmeterpriset i Stockholms innerstad på 56 697 kronor, i Göteborg på 36 971 och i Malmö på 20 490. Det är ännu för tidigt att se några direkta effekter av bolånetaket på 85 procent. Detta bedöms påverka små bostadsrätter mest, då det kommer att slå på förstagångsköpare. De eventuella effekterna lär synas i prisstatistiken först en bit in på 2011, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

Prisstatistik senaste månaden*, BOSTADSRÄTTER, oktober 2010
Statistiken baseras på försäljningen av 5859 bostadsrätter under oktober 2010, jämfört med september 2010. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2 (kronor per kvadratmeter).

Region Prisutveckling 1 månad Pris (kr/m2)
Riket - 3 % 21 084
Centrala Stockholm + 1 % 56 697
Storstockholm +/- 0 % 34 125
Centrala Göteborg +/- 0 % 36 971
Storgöteborg - 1 % 24 000
Centrala Malmö ­- 3 % 20 490
Stormalmö - 4 % 17 221

Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, oktober 2010
Statistiken baseras på försäljningen av 3 633 villor under oktober 2010, jämfört med september 2010. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet)

Region Prisutveckling 1 månad Pris (kronor)
Riket +/- 0 % 2 267 000
Storstockholm +/- 0 % 3 888 000
Storgöteborg - 1 % 3 038 000
Stormalmö +/- 0 % 3 078 000

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, BOSTADSRÄTTER
Statistiken baseras på försäljningen av 18 090 bostadsrätter under augusti – okt 2010. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli – september 2010 och tolvmånaderssiffran med augusti - oktober 2009.

Region Utveckling 3 månader Utveckling 12 månader
Riket + 4% + 8 %
Centrala Stockholm + 4 % + 5 %
Storstockholm + 4 % + 7 %
Centrala Göteborg + 5 % + 9 %
Storgöteborg + 4 % + 8 %
Centrala Malmö - 4 % + 5 %
Stormalmö +/- 0 % + 2 %

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, VILLOR
Statistiken baseras på försäljningen av 10 605 villor under augusti – oktober 2010. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni – augusti 2010 och tolvmånaderssiffran med augusti – oktober 2009.

Region Prisutveckling 3 mån Prisutveckling 12 mån
Riket - 1 % + 3 %
Storstockholm + 1 % + 5 %
Storgöteborg - 1 % + 3 %
Stormalmö + 1 % + 3 %

Prisstatistik Fritidshus
Statistiken baseras på försäljningen av 5171 fritidshus mellan november 2009 och oktober 2010. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 407 000 kronor, vilket är en uppgång med 7 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod. Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer.

Publicerad: 2010-11-16

Källa: www.maklarstatistik.se ; Maklarstatistik.se; Hämtad 16 november 2010