Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus mer än fördubblades under de tre första kvartalen 2010 jämfört med samma period 2009. Det är den kraftigaste ökningen som hittills registrerats och påbörjandet är åter på samma nivå som 2004. Påbörjandet av småhus ökade marginellt under samma period.

Totalt påbörjades cirka 18 550 lägenheter och fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:

* 2010: 5 550 lägenheter i småhus och 13 000 i flerbostadshus
* 2009: 5 454 lägenheter i småhus och 6 320 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2010 uppräknade med 14 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Regionala variationer
Antalet påbörjade lägenheter ökade kraftigt i Västmanlands, Blekinge och Örebro län. Påbörjandet i flerbostadshus i dessa län tillsammans nästan femdubblades medan påbörjandet av småhus minskade jämfört med samma period föregående år. Samtidigt minskade påbörjandet i flertalet län. Däribland Jämtlands och Norrbottens län, och störst procentuell minskning visar Gotlands län.

Publicerad: 2010-11-18

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 22 november 2010