Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 1801
Den senaste tremånadersperioden har villapriserna i riket varit oförändrade, medan bostadsrättspriserna ökat med 3 procent. I november har priset på villor i riket gått ner 1 procent medan priset på bostadsrätter gått upp 1 procent. Den senaste månaden sticker centrala Malmö och centrala Stockholm ut med prisökningar på bostadsrätter på 5 respektive 4 procent.

- Vi ser en fortsatt stabil bostadsmarknad även om det finns regionala skillnader. Utbudet på framförallt bostadsrätter var väldigt stort i slutet på sommaren. Nu har dock antal bostäder till salu sjunkit kraftigt och ligger under vad som är normalt för årstiden. Det kan vara en av förklaringarna till prisuppgången på bostadsrätter i Stockholm och Malmö under november, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

- Bostadsrättspriserna ligger nu på en all-time-high i riket och i alla tre storstäder. Bostadsbristen i tillväxtorter är den främsta orsaken till den starka efterfrågan. Dock tror vi inte att priserna kommer att stiga lika snabbt framöver. Något prisras är inte heller troligt å andra sidan, fortsätter Lars-Erik Nykvist.

Prisstatistik senaste månaden*, BOSTADSRÄTTER, november 2010
Statistiken baseras på försäljningen av 5 516 bostadsrätter under november 2010, jämfört med oktober 2010. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2 (kronor per kvadratmeter).

Region Prisutveckling 1 månad Pris (kr/m2)
Riket + 1 % 21 568
Centrala Stockholm + 4 % 59 642
Storstockholm + 1 % 34 593
Centrala Göteborg - 2 % 36 609
Storgöteborg - 2 % 23 941
Centrala Malmö ­+ 5 % 22 109
Stormalmö + 3 % 18 183

Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, november 2010
Statistiken baseras på försäljningen av 3 142 villor under november 2010, jämfört med oktober 2010. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet)

Region Prisutveckling 1 månad Pris (kronor)
Riket - 1 % 2 202 000
Storstockholm - 1 % 3 864 000
Storgöteborg + 1 % 2 995 000
Stormalmö - 2 % 2 982 000

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, BOSTADSRÄTTER
Statistiken baseras på försäljningen av 18 666 bostadsrätter under september – november 2010. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni – augusti 2010 och tolvmånaderssiffran med september - november 2009.

Region Utveckling 3 månader Utveckling 12 månader
Riket + 3 % + 8 %
Centrala Stockholm + 6 % + 7 %
Storstockholm + 4 % + 8 %
Centrala Göteborg + 5 % + 8 %
Storgöteborg + 3 % + 8 %
Centrala Malmö + 4 % + 8 %
Stormalmö + 1 % + 3 %

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, VILLOR
Statistiken baseras på försäljningen av 11 077 villor under september – november 2010. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni – augusti 2010 och tolvmånaderssiffran med september - november 2009.

Region Prisutveckling 3 mån Prisutveckling 12 mån
Riket 0 % + 3 %
Storstockholm + 1 % + 4 %
Storgöteborg 0 % + 3 %
Stormalmö + 1 % + 1 %

Prisstatistik Fritidshus
Statistiken baseras på försäljningen av 5 209 fritidshus mellan december 2009 och november 2010. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 394 000 kronor, vilket är en uppgång med 7 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod. Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer.

Publicerad: 2010-12-14

Källa: www.maklarstatistik.se; Maklarstatistik.se; Hämtad 14 december 2010