Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 2131
Den senaste tremånadersperioden har både villapriserna och bostadsrättspriserna varit oförändrade. I december har priset på villor i riket gått ner med 1 procent och bostadsrättspriserna har gått ner med 4 procent. Under december har bostadsrättspriserna i centrala Malmö gått ner med 7 procent och i centrala Stockholm med 3 procent, medan bostadsrättspriserna i centrala Göteborg har ökat med 4 procent.

- Sett till den senaste tremånadersperioden är priserna stabila och oförändrade i riket både vad gäller bostadsrätter och villor, dock med stora regionala skillnader. För december ser vi en nedgång främst avseende bostadsrätter. Julmånaden är alltid en månad med väsentligt färre antal genomförda affärer vilket ger en sämre vägledning för framtida bedömningar. Därför kvarstår vår bedömning att bostadsmarknaden 2011 kommer ha mindre prissvängningar än 2010, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

- Utbudet av bostadsrätter är fortsatt lägre än efterfrågan. Detta i kombination med en kvarstående bostadsbrist på många tillväxtorter kan innebära ytterligare små prisstegringar på framförallt attraktiva bostäder i storstadsområdena, avslutar Peeter Pütsep.

Prisstatistik senaste månaden*, BOSTADSRÄTTER, december 2010
Statistiken baseras på försäljningen av 3 310 bostadsrätter under december 2010, jämfört med november 2010. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2 (kronor per kvadratmeter).

Region Prisutveckling 1 månad Pris (kr/m2)
Riket - 4 % 20 843
Centrala Stockholm - 3 % 58 027
Storstockholm - 1 % 34 338
Centrala Göteborg + 4 % 38 356
Storgöteborg ± 0 % 24 290
Centrala Malmö - 7 % 20 490
Stormalmö - 3 % 17 386

Prisstatistik senaste månaden*, VILLOR, december 2010
Statistiken baseras på försäljningen av 1 828 villor under december 2010, jämfört med november 2010. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet)

Region Prisutveckling 1 månad Pris (kronor)
Riket - 1 % 1 961 000
Storstockholm + 1 % 3 450 000
Storgöteborg + 2 % 2 889 000
Stormalmö - 4 % 2 737 000

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, BOSTADSRÄTTER
Statistiken baseras på försäljningen av 15 354 bostadsrätter under oktober-december 2010. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli-september 2010 och tolvmånaderssiffran med oktober-december 2009.
Region Utveckling 3 månader Utveckling 12 månader
Riket ± 0 % + 7 %
Centrala Stockholm + 5 % + 7 %
Storstockholm + 2 % + 7 %
Centrala Göteborg + 2 % + 8 %
Storgöteborg + 2 % + 9 %
Centrala Malmö + 3 % + 7 %
Stormalmö - 2 % + 2 %

Prisstatistik 3 och 12 månaders glidande medelvärde, VILLOR
Statistiken baseras på försäljningen av 8 945 villor under oktober-december 2010. Tremånaderssiffran är en jämförelse medjuli-september 2010 och tolvmånaderssiffran med oktober-december 2009.

Region Utveckling 3 månader Utveckling 12 månader
Riket ± 0 % + 3 %
Storstockholm ± 0 % + 3 %
Storgöteborg + 1 % + 4 %
Stormalmö - 2 % - 1 %

Prisstatistik Fritidshus
Statistiken baseras på försäljningen av 5 2 34 fritidshus mellan januari 2010 och december 2010. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 390 000 kronor, vilket är en uppgång med 7 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer.

Publicerad: 2011-01-18

Källa: www.maklarstatistik.se; Maklarstatistik.se; Hämtad 18 januari 2011