Priserna på småhus har varit oförändrade under den senaste tremånadersperioden februari – april 2013, jämfört med tremånadersperioden november 2012 – januari 2013. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 4 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas sjunkande priser i 9 av 21 län, medan det i 11 län redovisas stigande priser. Den största prisökningen på länsnivå återfinns i Kronobergs län med 9 procent. Det län där priserna på småhus sjönk mest var Kalmar län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö och Stor-Stockholm steg priserna med 4 respektive 1 procent. I Stor-Göteborg sjönk priserna med 1 procent.

På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 4 procent. I 19 av 21 län steg priserna på småhus. Den största prisuppgången redovisas i Kronobergs län med 11 procent, följt av Jönköpings län med 10 procent. Endast ett län redovisade sjunkande priser, Västerbottens län. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 3 och 4 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var drygt 2,1 miljoner kronor under perioden februari – april 2013. På länsnivå spänner det genomsnittliga priset från nästan 3,9 miljoner kronor i Stockholms län till strax över 900 000 kronor i Västernorrlands län.

Publicerad: 2013-05-07

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 14 maj 2013