Preliminärt påbörjades byggandet av ca 6 650 lägenheter under första kvartalet 2013. Det innebär en ökning med 34 procent jämfört med samma period 2012, då 4 950 lägenheter började byggas.

Skillnaden mellan påbörjade lägenheter i småhus och flerbostadshus är dock stor. I flerbostadshus påbörjades ca 5 450 lägenhter under första kvartalet vilket är 45 procent fler än 2012. Byggandet av småhus går fortsatt trögt, ca 1 200 lägenhter påbörjades i småhus vilket är ungefär lika många som under motsvarande period 2012.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2013 uppräknade med 36 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Publicerad: 2013-05-23

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 24 maj 2013